ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200859 สภ.ท่าฉัตรไชย      ที่อยู่ : 22 ถนนเทพกระบัตรีย์ขาออก หมู่ 5 ต.ไ 0-7634-8522    0-7634-8522
200860 สภ.ทุ่งทอง      ที่อยู่ : 51/22 ถนนวิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู 0-7632-1182    0-7632-1182
200861 สภ.เมืองภูเก็ต      ที่อยู่ : 1 ถนนชุมพร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 0-7621-2115    0-7621-2129
200862 สภ.กระบุรี      ที่อยู่ : 45 หมู่ 3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอ 077-891249    0-7789-1245
200863 สภ.กะเปอร์      ที่อยู่ : เลขที่ 4 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอ 0-7789-7004 
200864 สภ.ปากจั่น      ที่อยู่ : ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 0
200865 สภ.ปากน้ำ      ที่อยู่ : 159 หมู่ 1 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ. 0-7781-1987 
200866 สภ.ละอุ่น      ที่อยู่ : ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 0
200867 กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี      ที่อยู่ : 198 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร 0-7735-5848    0-7735-5723
200868 กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี      ที่อยู่ : 198 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์ธานี-บ้านนาสาร 0-7735-5848    0-7735-5723
200869 สภ.ขุนทะเล      ที่อยู่ : 84/1 ถ.สุราษฎร์ฯ - นาสาร หมู่.4 ต.ข 0-7721-1681
200870 สภ.เขานิพันธ์      ที่อยู่ : 13 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ 0-7730-1091 
200871 สภ.คีรีรัฐนิคม      ที่อยู่ : เลขที่ 211 หมู่ที่ 19 ต.ท่าขนอน อ.ค 0-7739-1021    0-7739-1061
200872 สภ.เคียนซา      ที่อยู่ : ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
200873 สภ.ชัยบุรี      ที่อยู่ : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
200874 สภ.ไชยา      ที่อยู่ : ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 0 0-7743-1196 
200875 สภ.ดอนสัก      ที่อยู่ : 21 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 0-7737-1443    0-7737-1443
200876 สภ.ท่าฉาง      ที่อยู่ : 150 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธา 0-7738-9080,07726057 0-7738-9080
200877 สภ.ท่าชนะ      ที่อยู่ : 427 หมู่ที่ 4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.ส 0-7738-1166 
200878 สภ.ท่าชี      ที่อยู่ : 6 หมู่ที่ 2 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.ส 0-7734-8116    0-7734-8117
200879 สภ.บางมะเดื่อ      ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ต.บางมะเดื่อ อ. 0-7744-3035 
200880 สภ.บ้านตาขุน      ที่อยู่ : ม.4 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ. 0-7739-7276    0-7739-7013
200881 สภ.บ้านนาเดิม      ที่อยู่ : 335 หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม 0-7735-9237  0773591
200882 สภ.บ้านนาสาร      ที่อยู่ : 22 ถนนเทศบาล 1 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร 0-7734-1001    0-7734-1782
200883 สภ.พนม      ที่อยู่ : 89 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 0-7739-9013    0-7739-9013
200884 สภ.พุนพิน      ที่อยู่ : 20 ถนนจุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิ 0-7731-1120    0-7731-1250
200885 สภ.โมถ่าย      ที่อยู่ : ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 8411 0-7745-4245    0-7745-4001
200886 สภ.เวียงสระ      ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุรา 0 -7736-1880 
200887 สภ.เสวียด      ที่อยู่ : 053 ม.6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร 0-7746-1141 
200888 กลุ่มงานสอบสวน      ที่อยู่ : 198 หมู่ที่ 9 ถ.สุราษฎร์ธานี-บ้านนา 0-7735-5723    0-7735-5723
200889 กก.สส.ภ.จว.ตรัง      ที่อยู่ : ศาลากลางหลังเก่า ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ 0-7521-0787    0-7521-0787
200890 สภ.นาโยง      ที่อยู่ : 296 ถนนเพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโย 0-7529-9247    0-7524-2497
200891 สภ.ปะเหลียน      ที่อยู่ : 4 หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรั 0-7528-9007 
200892 สภ.รัษฎา      ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนเทศารัษฎา หมู่
200893 สภ.วังวิเศษ      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0
200894 สภ.ห้วยยอด      ที่อยู่ : 309 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด 0-7527-2148 
200895 กก.สส.ภ.จว.พัทลุง      ที่อยู่ : ถนนช่วยทุกข์ราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เ 0-7461-1913 
200896 สภ.กงหรา      ที่อยู่ : หมู่ 8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทล 074687035 074687035
200897 สภ.เขาชัยสน      ที่อยู่ : 322 ถนนเขาชัยสน - จงเก ม.3 ต.เขาชัย 0-7469-0246    0-7469-1024
200898 สภ.ควนขนุน      ที่อยู่ : 22 หมู่ 5 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัท 0-7468-1201-2 0-7468-1202