ประกันสังคมยื่นออนไลน์ได้แล้ววันนี้ แนะนำการยื่นประกันตนเองออนไลน์

ยื่นประกันสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง สมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ไม่ต้องมีนายจ้าง 2567

เมื่อพูดถึงประกันสังคม เราคงจะคิดภาพบริษัทที่มีนายจ้างทำประกันสังคมให้กับลูกลูกจ้าง โดยการยื่นประกันสังคมออนไลน์นายจ้างนี้จะเรียกว่า ยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 ส่วนคนที่ไม่มีนายจ้าง และอยากจะยื่นประกันสังคมออนไลน์ด้วยตนเอง ก็มีการยื่นประกันสังคมออนไลน์ที่เรียกว่า การยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 39 โดยเป็นการยื่นยื่นประกันสังคมออนไลน์ด้วยความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่เคยยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 มาก่อน โดยส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์อย่างน้อย 12 เดือน และลาออกหรือตกงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่บทความนี้เราอยากจะพูดถึงการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ คือ การยื่นประกันสังคมออนไลน์ของคนที่ไม่เคยมีนายจ้างมาก่อน หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ คนที่อยากสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ด้วยตัวเอง เช่น อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ เป็นต้น 

 

สมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ 

บางทีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ก็อยากจะได้ความคุมครองเรื่องสุขภาพ แต่ถ้าจะซื้อประกันก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก ดังนั้นการสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทำอาชีพอิสระ เพราะสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์จะส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์แค่ 60% จากยอดเงินสมทบปกติ โดยมีทางเลือก 3 ทางเลือก เช่น จ่ายเดือนละ 70 – 300 บาท เท่านั้น 

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขเข้าประกันสังคม สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ คือ จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เคยยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 39 และไม่ยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33 (ยื่นประกันสังคมออนไลน์นายจ้าง) หากมีสำหรับคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็สามารถขอแบบฟอร์มยื่นประกันสังคม และสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้ที่กองทุนประกันสังคม www.sso.go.th ประกันสังคม หรือจะสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์บิ๊กซี สมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ผ่านตัวแทนกองทุนประกันสังคม  หรือสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

ยื่นประกันสังคมออนไลน์ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ดียังไง? 

การยื่นประกันสังคมออนไลน์ และการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนที่ทำอาชีพอิสระสามารถได้รับความคุ้มครองเมื่อต้องเจ็บป่วย เนื่องจากการส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ของการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ไม่แพง เราสามารถเลือกจ่ายในแบบที่เราไหว โดยการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์เราจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องสุขภาพ และเมื่อต้องเสียชีวิต ก็จะได้รับสิทิประโยชน์ เช่น ค่าทำศพ 50,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ผู้พิการก็สามารถการยื่นประกันสังคมออนไลน์ และการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ได้ ซึ่งข้อดีของการยื่นประกันสังคมออนไลน์ และการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์คือ ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่มีเงื่อนไขละเอียดแบบการทำประกันชีวิต ทึกคนเข้าถึงได้ง่าย แม้แต่คนที่ทำอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือผู้พิการที่มีรายได้ไม่แน่นอน

Scroll to Top