icash bbl คืออะไร หรือบริการ icash bangkok bank เหมาะกับใครเช็คเลย

bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช ธนาคารกรุงเทพ ครอบคลุมทุกธุรกรรมเพื่อคนทำธุรกิจ 

คงจะดีไม่น้อยถ้าองค์กรธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ มีตัวช่วยทางด้านการเงิน ที่ช่วยให้การทำรายการโอนเงิน ชำระเงิน ดูแลและเรียกเก็บเงิน รวมทั้งรายการประเภทต่าง ๆ สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วโดยคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันองค์กรธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ได้ใช้บริการสมัครธนาคารกรุงเทพออนไลน์พื่อธุรกิจ และธนาคารกรุงเทพก็เป็นธนาคารหนึ่งที่องค์กรธุรกิจไว้ใจ โดยธนาคารกรุงเทพได้มีบริการ bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank )ธนาคารออนไลน์สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ bbl icash คอร์ปอเรทไอแคชที่เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงิน โอนเงินผ่านเน็ต เรียกเก็บ และบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง bbl icash คอร์ปอเรทไอแคชเป็นบริการธนาคารออนไลน์ที่ปลอดภัย มั่นใจได้เพราะมีการรับรองระดับมาตรฐานสากล 

จุดเด่น bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช ธนาคารกรุงเทพ

  1.  โอนเงินง่าย โดย bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) จะทำการโอนเงินระหว่างบัญชีตามสั่งเป็นครั้ง ๆ หรือแบบอัตโนมัติระหว่างวัน 
  2. ชำระเงินสะดวก ด้วยคำสั่งชำระเงินแบบกำหนดเวลาล่วงหน้า และยกเลิกรายการชำระเงินเมื่อต้องการ 
  3. แจ้งเตือนการชำระให้กับผู้รับ ผ่านทางโทรสาร อีเมล SMS โดยอัตโนมัติ
  4. bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) สามารถกำหนดผู้มีสิทธิเข้าสู่ระบบ เพื่อเรียกดูข้อมูล ทำรายการชำระเงิน และอนุมัติรายการ
  5. รายงานออนไลน์ จัดทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย 
  6. แจ้งเตือน และคาดการณ์กระแสเงินสด จัดทำรายงานเพื่อวางแผนการบริการเงินของเจ้าขององค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) รวบรวมการเคลื่อนไหวบัญชี แสดงผลรายงาน และธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจภายในกลุ่ม
  8. โดย bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) บริการธนาคารออนไลน์ที่ครอบคลุมทั่วโลก ชำระเงินให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

 

bbl icash กับมาตรฐานความปลอดภัย 

bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อให้บริการคอร์ปอเรทไอแคช และเป็นธนาคารออนไลน์ที่มีระบบปลอดภัยที่สุด โดยทุกครั้งที่มีการเข้าสู่ระบบ icash bbl login SSL จะทำการ login และแปลงรหัสข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลขององค์กรธุรกิจ หรือบริษัทจะถูกรับส่งผ่านระบบอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล และธนาคารกรุงเทพยังติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย 

สำหรับองค์กรธุรกิจ หรือบริษัทใหญ่ ๆ ที่สนใจ bbl icash คอร์ปอเรทไอแคช (icash bangkok bank) บริการธนาคารออนไลน์ สามารถสมัคร bbl icash คอร์ปอเรทไอแคชได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพที่ดูแลบัญชีสินเชื่อด่วนถูกกฎหมายให้กับองค์กรธุรกิจ หรือบริษัท

Scroll to Top