ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200779 สภ.วังโป่ง      ที่อยู่ : 2 หมู่ 13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพช 0-5672-3238    0-5692-3695
200780 สภ.วิเชียรบุรี      ที่อยู่ : 75 หมู่ 13 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ 0-5679-1306    0-5679-1306
200781 สภ.ศรีเทพ      ที่อยู่ : 2 หมู่ 13 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชร 0-5679-9365    0-5679-9365
200782 สภ.หนองไผ่      ที่อยู่ : 777 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพ 0-5678-1112    0-5678-1781
200783 สภ.หล่มเก่า      ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า อ.หล 0-5670-9242    0-5670-9242
200784 สภ.หล่มสัก      ที่อยู่ : 103 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพ 0-5670-4717    0-5670-1102
200785 กก.สส.ภ.จว.สุโขทัย      ที่อยู่ : 26 ถนนศรีอินทราทิพย์ ต.ธานี อ.เมือง 0-5562-1774    0-5561-3360
200786 สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม      ที่อยู่ : ถ.สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม ต.ทุ่งเสลี่ย 0-5569-9178    0-5565-9178
200787 สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย      ที่อยู่ : 845 ม.1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ 0-5567-1234    0-5567-1089
200788 สภ.กงไกรลาศ      ที่อยู่ : ถ.สุโขทัย-พิษณุโลก ต.กง อ.กงไกรลาศ 0-5569-1144    0-5569-1191
200789 สภ.คีรีมาศ      ที่อยู่ : 87 ม.1 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 6 0-5569-5131    0-5569-3708
200790 สภ.ท่าฉนวน      ที่อยู่ : ถนนสุโขทัย - บางระกำ ต.ท่าฉนวน อ.กง 0-5565-5225    0-5565-5225
200791 สภ.บ้านแก่ง      ที่อยู่ : 330 หมู่ 2 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย 0-5567-5105 
200792 สภ.บ้านไร่      ที่อยู่ : 124 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโข 0-5568-5191    0-5568-9191
200793 สภ.เมืองเก่า      ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ 0-5569-7088 
200794 สภ.เมืองบางขลัง      ที่อยู่ : 2 หมู่ 1 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก 0-5561-2417    0-5561-2417
200795 สภ.เมืองสุโขทัย      ที่อยู่ : 253 ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทั 0-5561-3112    0-5561-2391
200796 สภ.ศรีสำโรง      ที่อยู่ : 188 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.คลองตาล 0-5568-1416    0-5568-1416
200797 สภ.ทองผาภูมิ      ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 7
200798 สภ.พนมทวน      ที่อยู่ : 32 หมู่ที่ 3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กา
200799 สภ.เมืองกาญจนบุรี      ที่อยู่ : ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจ
200800 สภ.นครชัยศรี      ที่อยู่ : เลขที่ 35 ม.1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศ 0-3422-7530    0-3422-7529
200801 สภ.ทับสะแก      ที่อยู่ : 280 ม.4 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจว 0-3267-1055    0-3267-1997
200802 สภ.ท่ายาง      ที่อยู่ : 9 / 27 ถนนราษฎร์บำรุง ต.ท่ายาง อ.ท่ 0-3246-1500    0-3246-3228
200803 สภ.บ้านโป่ง      ที่อยู่ : 170 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ. 0 0-7341-8555 
200804 สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร      ที่อยู่ : 921/19 ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง 0-3442-9271    0-3441-2533
200805 สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร      ที่อยู่ : 921/19 ถนนเศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง 0-3442-9271    0-3441-2533
200806 สภ.ดอนเจดีย์      ที่อยู่ : ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุร
200807 สภ.ด่านช้าง      ที่อยู่ : 380 ม.5 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ 0-3559-5004    0-3559-5393
200808 สภ.เดิมบางนางบวช      ที่อยู่ : 147 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพร 0-3557-8022    0-3557-8191
200809 สภ.ทุ่งคลี      ที่อยู่ : 218 ม.5 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ 0-3546-8444    0-3546-8444
200810 สภ.ทุ่งคอก      ที่อยู่ : 590 ม.10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.ส 0-3558-9502    0-3558-9939
200811 สภ.บางตาเถร      ที่อยู่ : 236 ม.1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.ส 0-3558-4131    0-3558-4025
200812 สภ.สองพี่น้อง      ที่อยู่ : 47 ถ.ศรีสำราญ 2 ต.สองพี่น้อง อ.สองพ 0-3553-1193    0-3553-1019
200813 สภ.หนองหญ้าไซ      ที่อยู่ : 439 ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ 0-3557-7089    0-3557-7088
200814 สภ.อู่ทอง      ที่อยู่ : 1674 ม.6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณ 0-3555-1511    0-3555-1511
200815 สภ.ท่าแซะ      ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซ 0-7759-9247    0-7759-9251
200816 สภ.ทุ่งตะโก      ที่อยู่ : 85 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 8 0-7753-6027    0-7753-6027
200817 สภ.นาสัก      ที่อยู่ : เลขที่ 5 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86 0-7762-0000    0-7762-0000
200818 สภ.บ้านในหูต      ที่อยู่ : 221 หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ช 0-7759-5135    0-7759-5135