ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200579 สภ.เมืองหนองบัวลำภู      ที่อยู่ : 80 ม.1 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เ 0-4231-1054    0-4231-2878
200580 สภ.ศรีบุญเรือง      ที่อยู่ : ม.8 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนอ 0-4235-3372    0-4235-3896
200581 สภ.สุวรรณคูหา      ที่อยู่ : 431 ม.1 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ 0-4237-2062    0-4237-2062
200582 กก.สส.ภ.จว.อุดรธานี      ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือ 0-4232-8515    0-4232-8514
200583 สภ.กลางใหญ่      ที่อยู่ : เลขที่ 202 ม.6 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ 0-4292-1507, 0-4292- 0-4292-1507
200584 สภ.กุมภวาปี      ที่อยู่ : 85 หมู่ 4 ถนนศุภอรรถวินิจ ต.กุมภวาป 0-4233-4366    0-4233-4370
200585 สภ.กู่แก้ว      ที่อยู่ : 130 หมู่ 7 ต.บ้านจีต อ.กิ่งอำเภอกู่ 0-4225-6137    0-4225-6137
200586 สภ.ไชยวาน      ที่อยู่ : 5 หมู่ 11 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธ 0-4226-5412 
200587 สภ.ดงเย็น      ที่อยู่ : 125 หมู่ 1 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุด 0-4213-6091    0-4213-6091
200588 สภ.ทุ่งฝน      ที่อยู่ : ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 0 0-4226-9056    0-4226-9056
200589 สภ.นายูง      ที่อยู่ : 1/2 ม.10 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธา 0-4225-7127    0-4225-7127
200590 สภ.น้ำโสม      ที่อยู่ : ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 0
200591 สภ.โนนสะอาด      ที่อยู่ : 217 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ อุดร - ขอนแก่ 0-4239-2380 
200592 สภ.บ้านดุง      ที่อยู่ : 357 หมู่ 6 ถนนสันติราษฎร์บำรุง ต.ศร 0-4227-1509    0-4227-1509
200593 สภ.บ้านเทื่อม      ที่อยู่ : 126 หมู่ 13 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อ 0-4215-0614    0-4215-0614
200594 สภ.บ้านผือ      ที่อยู่ : 8 หมู่ 8 ถนนชบบทบำรุง ต.บ้านผือ อ.บ 0-4228-1305    0-4228-2191
200595 สภ.ประจักษ์ศิลปาคม      ที่อยู่ : ต.นาม่วง อ.กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 0-4233-5028    0-4233-5030
200596 สภ.พิบูลย์รักษ์      ที่อยู่ : 274 หมู่ 11 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ 0-4225-8151    0-4225-8151
200597 สภ.เพ็ญ      ที่อยู่ : ถนนวุฒาธิคุณ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธา 0-4227-9115    0-4227-8492
200598 สภ.วังสามหมอ      ที่อยู่ : 70 หมู่ 5 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ 0-4238-7566    0-4238-7395
200599 สภ.ศรีธาตุ      ที่อยู่ : ถ.สมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดร 0-4238-2482 
200600 สภ.สร้างคอม      ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต.สร้างคอม อ.สร 0-4227-6226    0-4227-6226
200601 สภ.หนองวัวซอ      ที่อยู่ : 208 หมู่ 5 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ. 0-4229-8443 
200602 สภ.หนองแสง      ที่อยู่ : 90 หมู่ 7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดร 0-4239-6227    0-4239-6277
200603 สภ.หนองหาน      ที่อยู่ : - ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41 0-4226-1265    0-4226-1265
200604 สภ.เกาะช้าง      ที่อยู่ : 250 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เช 0-5367-5694    0-5367-5685
200605 สภ.ดอยหลวง      ที่อยู่ : 137 ม.8 ต.ปงน้อย อ.กิ่งอำเภอดอยหลวง 0-5379-0050    0-5379-0091
200606 สภ.บุญเรือง      ที่อยู่ : 209 หมู่ 4 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ. 0-5378-3445    0-5378-3445
200607 สภ.ป่าแดด      ที่อยู่ : 77 ม.11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงรา 0-5376-1012    0-5376-1012
200608 สภ.พญาเม็งราย      ที่อยู่ : 154 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย 0-5379-9113    0-5379-9112
200609 สภ.พาน      ที่อยู่ : 1573 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงรา 0-5372-1515    0-5372-1515
200610 สภ.เมืองเชียงราย      ที่อยู่ : 459 ถ.รัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียง 0-5374-4571    0-5374-4571
200611 สภ.แม่เจดีย์      ที่อยู่ : 109 ม.1 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเ 0-5378-9508    0-5378-9508
200612 สภ.แม่ยาว      ที่อยู่ : 284 ม.14 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ 0-5373-7191    0-5373-7191
200613 สภ.แม่สาย      ที่อยู่ : 349 ม.1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชี 0-5373-1444    0-5373-2602
200614 สภ.แม่อ้อ      ที่อยู่ : 230 ม.9 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 0 0-5367-1600    0-5367-1600
200615 สภ.เวียงแก่น      ที่อยู่ : 2 ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียง 0-5360-8081    0-5360-8081
200616 สภ.เวียงชัย      ที่อยู่ : 11 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชีย 0-5360-8081    0-5360-8081
200617 สภ.เวียงเชียงรุ้ง      ที่อยู่ : ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 0
200618 สภ.เวียงป่าเป้า      ที่อยู่ : 206 ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เช 0-5378-1466    0-5378-1466