ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200099 สภ.หนองเสือ      ที่อยู่ : 12 หมู่ 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุม      โทร. 0-2905-914 0-2549-1214
200100 สภ.จักราช      ที่อยู่ : 1 ม.6 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี 0-3574-0222    0-3574-0222
200101 สภ.นครหลวง      ที่อยู่ : 80 ม.1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนคร 0-3535-9767    0-3535-9932
200102 สภ.บางซ้าย      ที่อยู่ : 54 ม.1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนคร 0-3528-2038    0-3528-2039
200103 สภ.บางไทร      ที่อยู่ : 68 ม.3 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนคร 0-3536-6191    0-3536-6019
200104 สภ.บางบาล      ที่อยู่ : 53/1 ม. 1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พ 0-3530-7770    0-3572-6447
200105 สภ.บางปะอิน      ที่อยู่ : 176 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พ      โทร. 0-3522-128 0-3522-0060
200106 สภ.บางปะอิน      ที่อยู่ : 176 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พ      โทร. 0-3522-128 0-3522-0060
200107 สภ.บ้านขล้อ      ที่อยู่ : 57 ม. 1 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน จ.พระ 0-3577-8529    0-35778529
200108 สภ.ผักไห่      ที่อยู่ : 1 ม.6 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี 0-3574-0222    0-3574-0222
200109 สภ.พระขาว      ที่อยู่ : 82 ม.6 ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศร 0-3572-6666    0-3778-3151
200110 สภ.พระนครศรีอยุธยา      ที่อยู่ : ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุ 0-3524-3444    0-3524-3444
200111 สภ.พระอินทร์ราชา      ที่อยู่ : 151 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ 0-3536-2017    0-3536-2017
200112 สภ.ภาชี      ที่อยู่ : 124/3 ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรี 0-3531-1163    0-3531-1444
200113 สภ.มหาราช      ที่อยู่ : 105 ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศ 0-3538-9153    0-35389153
200114 สภ.ระโสม      ที่อยู่ : 43/1 ม.6 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรี 0-3583-2171    0-3636-3284
200115 สภ.โรงช้าง      ที่อยู่ : 170 หมู่ 1 ถนนลพบุรี - บางปะหัน ต.โ 0-3538-6501    0-3538-6502
200116 สภ.ลาดบัวหลวง      ที่อยู่ : 94 ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ. 0-3537-9784    0-35379245
200117 สภ.วังน้อย      ที่อยู่ : 71 ม.4 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนคร 0-3521-4522    0-3527-1063
200118 สภ.เสนา      ที่อยู่ : 43/6. เสนา ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศร 0-3520-1663    0-35201683
200119 สภ.อุทัย      ที่อยู่ : 7 ม. 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอ 0-3535-6181    0-3535-6181
200120 สภ.ปากท่า      ที่อยู่ : 43 ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอย 0-3571-5111    0-3571-5111
200121 สภ.โคกเจริญ      ที่อยู่ : ที่อยู่ 3 หมู่ 9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจ      โทร. 0 -3665 -1 0-3665-1161
200122 สภ.โคกเจริญ      ที่อยู่ : ที่อยู่ 3 หมู่ 9 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจ      โทร. 0 -3665 -1 0-3665-1161
200123 สภ.โคกตูม      ที่อยู่ : 299 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี      โทร. 0-3649-920 0-3649-9203-4
200124 สภ.โคกสลุง      ที่อยู่ : 143 ม.5 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบ 0-3648-3119    0-3648-3119
200125 สภ.โคกสำโรง      ที่อยู่ : 280 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโร 0-3662-5139    0-3644-1333
200126 สภ.ชัยบาดาล      ที่อยู่ : 236 /1 ม.5 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ 0-3646-1272    0-3646-1300
200127 สภ.ท่าโขลง      ที่อยู่ : ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 1518 0-3648-9012    0-3648-9012
200128 สภ.ท่าวุ้ง      ที่อยู่ : 111 ม.1 ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี(สาย 311) 0-3648-1247    0-3648-1247
200129 สภ.ท่าหลวง      ที่อยู่ : ม.4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15 0-3649-7126    0-3664-6055
200130 สภ.ท่าหิน      ที่อยู่ : 61 ม.8 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี 0-3678-0040    0-3678-0040
200131 สภ.บ้านกุ่ม      ที่อยู่ : 74 ม.14 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ล 0-3678-1118    0-3678-1118
200132 สภ.บ้านข่อย      ที่อยู่ : 38 ม.10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ. 0-3678-5555    0-3678-5556
200133 สภ.บ้านเบิก      ที่อยู่ : 92 ม.4 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุร 0-3665-5139    0-3665-5139
200134 สภ.บ้านหมี่      ที่อยู่ : 27 ถ.เทศบาล ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ 0-3647-1260    0-3647-1339
200135 สภ.พัฒนานิคม      ที่อยู่ : 149 ม.6 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ล 0-3649-1339    0-3663-9150
200136 สภ.เพนียด      ที่อยู่ : 160 ถ.สุระนารายณ์ ม.7 ต.เพนียด อ.โค 0-3665-3119    0-3665-3118
200137 สภ.ม่วงค่อม      ที่อยู่ : 241 ม.6 ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุ 0-3664-3118    0-3664-3341
200138 สภ.มะนาวหวาน      ที่อยู่ : 150 ม.5 ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ล 0-3645-1253