เงินกู้ออมสิน

เงินกู้ออมสิน

เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เช็คบริการเงินกู้ออมสินก่อนทำการสมัครกู้ 2023

เงินกู้ออมสิน ให้นำไปทำอะไรได้บ้าง 2567 


สำหรับใครที่ต้องการเงินเพื่อนำไปหมุนเวียนในปี 2024 ต้องรีบกันเลย เพราะว่าธนาคารออมสินกำลังปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ธนาคารออมสินได้แบบง่าย ๆ และสามารถนำไปใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและนำไปใช้หนี้สินอื่น ๆ ได้ แต่สำหรับเงินกู้ออมสินทางธนาคารของรัฐต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนั้นก็จริงอยู่ แต่ทางธนาคารออมสินจะไม่ให้เงินกู้ออมสินนั้น เพื่อนำไปปิดบัญชีเดิม ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ “NPLs” อย่างไรก็ตาม

ต้องจะไม่ให้นำวงเงินกู้บางส่วนจากการกู้เงินออมสินเพื่อนำไปลงทุนในสลากออมสินแล้วก็นำมาเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ออมสินในคราวเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจอีกเยอะเลย ตามไปดูรายละเอียด มายโม่ ธนาคารออมสินพร้อมกันเลย


มาดูกันว่าเงินกู้ออมสิน ในปี 2024 มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง


มาดูรายละเอียดของสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 กันเลยว่า ที่ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อออมสิน 10000 บาทและสินเชื่อออมสิน 30000 บาทนั้นเป็นเงินกู้ระยะสั้นจะมีการทบทวนวงเงินทุกปี และการ​ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยเงินกู้ออมสินจะปล่อยให้กู้ได้ตามความจำเป็นและตามความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง แต่ออมสินปล่อยกู้ให้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณมีสินเชื่อธนาคารออมสินรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทแล้ว จำนวนเงินกู้ออมสินรวมยอดทั้งวงเงินเก่าและวงเงินใหม่ในการขอสินเชื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อหนึ่งราย และวงเงินที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 เป็นเงินกู้ออมสินระยะยาว ซึ่งวงเงินกู้ไม่เกิน50,000 บาทและจะให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น สำหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ “Flat Rate”

ใครบ้างสามารถลงทะเบียนกู้เงินกู้ออมสิน ในปี 2024/2567 ได้บ้าง?


การเตรียมตัวลงทะเบียนกู้เงินออมสินเพื่อขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ซึ่งผู้ที่จะสามารถขอกู้เงินกู้ออมสินได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ชัดเจนดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีอาชีพค้าขาย, บริการและจำหน่ายผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และผู้มีรายได้ประจำ ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ, ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทให้กับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
2. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
3. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและอายุไม่เกิน 60 ปี
4. มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ง่ายเพื่อขอเงินกู้ออมสินได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. มีสถานที่ประกอบอาชีพที่ชัดเจน
6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่สาขาขอยื่นกู้เงิน
7. ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานและผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารออมสิน
8. ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดแจ้งว่า จะต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน “รายบุคคล.” อเนกประสงค์
สำหรับใครที่มีคุณสมบัติตรงตาม 1-8 นั้น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอกู้เงินกู้ออมสินได้เลย ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 50,000 บาท และสามารถขอสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอพ MyMo ของธนาคารออมสินได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-80 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Blue credit card บัตรเครดิตสะสมน้ำมัน
เงินเดือนผู้กู้
70,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
cardx scb ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
Scroll to Top