ช้างไทยเงินกู้

ช้างไทยเงินกู้

เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 36% ต่อปี
อายุผู้กู้
25-50 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ช้างไทยเงินกู้สินเชื่อถูกกฎหมายที่ได้เงินจริง

ช้างไทยเงินกู้ ทางออกใหม่ของเงินกู้


ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันหากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนต้องการเงินกู้ด่วนรายเดือนเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจหรือนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่สามารถจะเข้าถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้ เพราะไม่มีหลักทรัพย์หรือติดแบล็คลิสต์อยู่ ช้างไทยเงินกู้ คือหนึ่งในทางออกที่น่าจะดีที่สุด ดีกว่าไปใช้สินเชื่อนอกระบบที่เสี่ยงทำให้สถานะการณ์แย่ไปกว่าเดิม เงินกู้ช้างไทย เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายเป็นประเภทบริษัทพิโกเงินด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินกู้ถูกกฎหมายเป็นเงินกู้ในระบบที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ช้างไทยเงินกู้จะเน้นลูกค้าในกลุ่มที่มีเงินเดือน

ประจำยังไม่มีนโยบายให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ช้างไทยเงินด่วนยึดหลักการบริการสินเชื่อด้วยความซื่อตรงไม่เอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้ทำอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ช้างไทยเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่กฏหมายกำหนด


สินเชื่อบุคคลของช้างไทยเงินกู้


ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อช้างไทยที่ให้บริการแก่พนักงานประจำ, พนักงานออฟฟิศ, พนักงานโรงงานในโรงงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่น่าสนใจก็คือ สินเชื่อบุคคลช้างไทยเงินกู้ หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี มีระยะการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือนโดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นพนักงานรายเดือน อายุ 25-50 ปี มีอายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไปและผู้ขอสินเชื่อมีรายได้สุทธิต่อเดือน 15,000

บาทขึ้นไปโดยมีที่อยู่หรือที่ทำงานในกรุงเทพฯสมุทรสาครหรือสงขลา ผู้ขอกู้ช้างไทยเงินกู้ต้องมีเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย,กรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรี, ไทยพาณิชย์และทหารไทยธนชาตเท่านั้น มีเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสมัครสินเชื่อช้างไทยได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี, หนังสือรับรองการทำงานและสเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หลักประกันสำหรับช้างไทยเงินกู้ก็ได้แก่ สมุดบัญชีเงินเดือนเพื่อนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกันสินเชื่อช้างไทย กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโรมายื่นขอเงินกู้ช้างไทย ให้ใช้คนค้ำ 1 คน ที่ไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา


ติดแบล็คลิสต์ก็ขอสินเชื่อช้างไทยเงินกู้ได้


ปัญหาของคนที่ติดแบล็คลิสต์อยู่แล้วเงินขาดมือช่างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหาทางออกได้ยากแต่ช้างไทยเงินกู้แก้ปัญหาให้คุณได้โดยการกำหนดวงเงินอนุมัติในการขอกู้ที่ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้มาขอสินเชื่อเงินด่วนไม่จำเป็นต้องเช็คเครดิตบูโร หากมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามที่ช้างไทยเงินกู้กำหนดไว้ก็มายื่นกู้ได้เลยโดยยื่นเอกสารการสมัครช้างไทยเงินกู้ ด้วยตนเองได้ที่เงินกู้ช้างไทยทุกสาขา หรือดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วกรอกรายละเอียดแนบเอกสารส่งไปที่ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยเมื่อคุณยื่นเอกสารครบช้างไทยเงินด่วนจะแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อในเวลาประมาณ 7 วันทำการ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-80 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Blue credit card บัตรเครดิตสะสมน้ำมัน
เงินเดือนผู้กู้
70,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-70 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
cardx scb ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
Scroll to Top