ส่องอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2566 ต้องการซื้อรถดอกเบี้ยรถใหม่แพงไหม?

ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ เรื่องที่คนซื้อรถยนต์ใหม่ต้องรู้

รถยนต์ถือได้ว่าเป็นพาหนะที่ไม่ได้แค่อำนวยความสะดวกให้กับเราเท่านั้น แต่รถยนต์ยังจำเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้รถในการทำงาน และถึงกับช่วยสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วย แต่ความจำเป็นในการซื้อรถยนต์คันใหม่ไม่ได้เป็นตัวตัดสินใจในการรถยนต์คันใหม่เพียงอย่างเดียว รายได้ รายจ่าย การผ่อนรถยนต์จะต้องผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่ และอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดก่อนจะตัดสินใจซื้อด้วย ซึ่งบทความนี้ได้นำดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 ที่จะมีการเริ่มปรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แทนที่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยอัตราดอกเบี้ยรถใหม่จะไม่เกิน 10% ต่อปี

ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 ที่มีการปรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมีผลดีอย่างไร? กล่าวคือ การปรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะช่วยให้คนที่ต้องการปิดยอดก่อนได้รับส่วนลดการปิดบัญชี จ่ายดีก็ลดเงินต้นและดอกเบี้ย และถ้าหากมีการยกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้เช่าซื้อจะรับผิดชอบในส่วนของเงินต้นเท่านั้น

 

วิธีคิดดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 

อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 ได้มีการปรับเปลี่ยนก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายผู้ซื้อ และฝ่ายผู้ขาย และอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 2567 จะมีการปรับบังคับใช้เฉพาะสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การปรับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จะมีการคำนวณดอกเบี้ยรถยนต์ และวิธีคิดดอกเบี้ยรถ ดังนี้ 

การคิดดอกเบี้ยรถแบบลดต้นลดดอก สถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยรถตามจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่ ตัวอย่างเช่น หากเราซื้อรถยนต์ใหม่ 600,000 บาท จ่ายเงินต้นไปแล้ว 200,000 บาท ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ส่วนที่เหลือจะคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่ 400,000 บาท นั่นเอง 

รู้ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ก่อนขอสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี 

การรู้ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเมื่อต้องซื้อรถยนต์ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาการเลือกว่าจะซื้อรถยนต์ใหม่กับสินเชื่อรถยนต์ที่ไหนดี เพราะการซื้อรถยนต์ใหม่คือการเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ดังนั้นการคิดดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ก่อนการซื้อรถ จะช่วยให้เราได้คำนวณความสามารถในการผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่ เราพร้อมไหมสำหรับรายจ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ใหม่ เราผ่อนดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ไหวไหม เพราะเมื้อได้ลองคิดอย่างรอบคอบแล้ว ก็จะช่วยให้เราพบว่า การซื้อรถยนต์ใหม่ของเราจะทำให้มีรถใช้แบบเงินไม่พอใช้ หรือจะทำให้เรามีรถไว้ขับได้อย่างสบายใจ ก็ขึ้นอยู่กับว่า ก่อนซื้อรถเราได้คิดอย่างดีแล้วเกี่ยวกับดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่หรือยัง

Scroll to Top