ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200939 สภ.ทุ่งยางแดง      ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ. 0-7348-9197    0-7348-9197
200940 สภ.นาประดู่      ที่อยู่ : 2/5 หมู่ 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ. 0-7335-8700    0-7335-8700
200941 สภ.ปะนาเระ      ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน 0-7349-9160    0-7349-9160
200942 สภ.มายอ      ที่อยู่ : 40 ม.1 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 9414 0-7349-7097    0-7349-7097
200943 สภ.เมืองปัตตานี      ที่อยู่ : ถนนปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง 0-7334-8555    0-7334-8555
200944 สภ.แม่ลาน      ที่อยู่ : 8 ม.4 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 9 0-7330-6508
200945 สภ.ไม้แก่น      ที่อยู่ : 227 ม.2 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน 0-7348-1016    0-7348-1098
200946 สภ.ยะรัง      ที่อยู่ : 27 ม.3 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94 0-7343-9039    0-7343-9039
200947 สภ.ยะหริ่ง      ที่อยู่ : - ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 0-7349-1094    0-7349-1095
200948 สภ.ราตาปันยัง      ที่อยู่ : 50 ม. 4 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปั 0-7346-2222    0-7346-2234
200949 สภ.สายบุรี      ที่อยู่ : 239/10 ถนนท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบ 0-7341-1397    0-7341-1397
200950 สภ.หนองจิก      ที่อยู่ : 222 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ต.ตุยง อ.หน 0-7343-7489    0-7343-7489
200951 กก.สส.ภ.จว.ยะลา      ที่อยู่ : ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 0
200952 สภ.กาบัง      ที่อยู่ : 321 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 0-7325-8094    0-7325-8904
200953 สภ.โกตาบารู      ที่อยู่ : 27 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 0-7325-1305    0-7325-1305
200954 สภ.ธารโต      ที่อยู่ : 144 หมู่ที่ 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะล 0-7329-7026    0-7329-7135
200955 สภ.บันนังสตา      ที่อยู่ : 33 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังส 073-289534    073-289534
200956 สภ.เบตง      ที่อยู่ : 321 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7323-0915 
200957 สภ.เมืองยะลา      ที่อยู่ : 14 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 0-7321-2634    0-7321-2635
200958 สภ.แม่หวาด      ที่อยู่ : 2 ซ.สันติราษฎร์ ถ.สุขยางค์ ต.แม่หวา 0-7328-0157    0-7328-0023
200959 สภ.ยะหา      ที่อยู่ : 143 ม.2 ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา 0-7329-1174    0-7329-1174
200960 สภ.รามัน      ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน 0-7329-5031    0-7329-5031
200961 สภ.ลำใหม่      ที่อยู่ : 90 หมู่ 6 ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะ 0-7325-2355    0-7325-2355
99999999 demo
100000006 สถานีตำรวจภูธรหน่อม 152 หมู่ 13 043666246,043666286
100000010 สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง ๑๑๑ หมู่ ๑ ๐๗๖๔๙๖๕๓๑
100000011 สถานีตำรวจภูธรดงขุย เลขที่ 39 056-769216
100000016 สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก เลขที่ 7
100000020 สภ.เชียงดาว 100 ม.6 053455081
100000024 สถานีตำรวจภูธหนองบัวเหนือ 27 หมู่ 5 055505555
100000025 สถานีตำรวจภูธหนองบัวเหนือ 27 หมู่ 5 055505555
100000026 ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค ๓ ตำรวจภูธรภาค ๓
100000039 สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง 61 073-489197
100000040 สถานีตำรวจภูธรทุี่งยางแดง 61 073489197
100000044 สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 154 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 053-799113
100000045 สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 154 หมู่ 10 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 053-799113
100000114 สถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก เลขที่ 9 0 3224 6045
100000115 สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม 045-461123,045-46112
100000146 สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 154 หมู่ที่ 10 053799113
100000147 สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 154 หมู่ที่ 10 053799113