ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200899 สภ.ตะโหมด      ที่อยู่ : 653 ถนนแม่ขรี-โล๊ะจังกระ หมู่ที่ 7 0-7469-5144    0-7469-5677
200900 สภ.ทะเลน้อย      ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ 0-7468-5215    0-7468-5216
200901 สภ.บางแก้ว      ที่อยู่ : 182 หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัท 0-7469-7113, 0-7469- 0-7469-7113
200902 สภ.ปากพะยูน      ที่อยู่ : 856 หมู่ที่ 1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน 0-7469-9058    0-7469-9058
200903 สภ.ป่าพะยอม      ที่อยู่ : เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่ 0-7462-4435    0-7462-4435
200904 สภ.เมืองพัทลุง      ที่อยู่ : 3/1 ถนนคณศัย ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพั 08-1698-1631 
200905 สภ.ศรีนครินทร์      ที่อยู่ : 129 หมู่ 10 ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีน 0-4760-5651    0-4760-5651
200906 สภ.ศรีบรรพต      ที่อยู่ : 5 หมู่ 9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทล 0-7468-9118    0-7468-9118
200907 สภ.คลองแงะ      ที่อยู่ : 235 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 0-7454-1013    0-7454-2158
200908 สภ.คลองแดน      ที่อยู่ : - ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 0 0-7439-6884    0-7439-6884
200909 สภ.ทุ่งตำเสา      ที่อยู่ : 129 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7420-5970    0-7420-5973
200910 สภ.เมืองสงขลา      ที่อยู่ : 1/19 ถ.แหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมืองสงข 0-7431-1413    0-7430-7092
200911 สภ.รัตภูมิ      ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขล 08-3670-9566 
200912 สภ.สะบ้าย้อย      ที่อยู่ : 2/61 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขล 0-7437-7111 0-7437-7111   
200913 สภ.สามบ่อ      ที่อยู่ : 140 หมู่ 1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 08-9897-9554 
200914 สภ.สิงหนคร      ที่อยู่ : 278 ถ.สงขลา-ระโนด ต.สทิงหม้อ อ.สิงห 08-6746-4981 
200915 สภ.หาดใหญ่      ที่อยู่ : 100 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 0-7425-7333    0-7425-7990
200916 กก.สส.ภ.จว.สตูล      ที่อยู่ : 57 ถนน สตูลธานี ต. อ. จ. 0
200917 สภ.ควนกาหลง      ที่อยู่ : 275 หมู่ 1 ถนนประชาสงค์เคราะห์ ต.คว 0-7479-1115    0-7479-1156
200918 สภ.ควนโดน      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0
200919 สภ.ฉลุง      ที่อยู่ : 149 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 9 0-7479-9060 0-7479-9060   
200920 สภ.เมืองสตูล      ที่อยู่ : 57 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ 0-7471-1088    0-7471-1088
200921 สภ.ละงู      ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 0-7478-1110    0-7478-1191
200922 สภ.โคกเคียน      ที่อยู่ : 272 ม.10 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส 0-7356-5100    0-7356-5100
200923 สภ.เจาะไอร้อง      ที่อยู่ : 345 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิว 0-7354-4053    0-7354-4055
200924 สภ.ตันหยง      ที่อยู่ : 188 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ 0-7353-5063-5 0-735
200925 สภ.ตากใบ      ที่อยู่ : 139 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 961 0-7358-1194    0-7358-1194
200926 สภ.บาเจาะ      ที่อยู่ : 167 ถ.เพชรเกษม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ. 0-7359-9098    0-7359-9286
200927 สภ.ปะลุกาสาเมาะ      ที่อยู่ : 126 หมู่ 4 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ 0-7356-3287    0-7356-3287
200928 สภ.มูโนะ      ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นร 0-7362-1028    0-7362-1167
200929 สภ.เมืองนราธิวาส      ที่อยู่ : 97 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือ 0-7351-3105    0-7351-3105
200930 สภ.ระแงะ      ที่อยู่ : 84 หมู่ 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นรา 0-7367-1967    073 671967
200931 สภ.โล๊ะจูด      ที่อยู่ : 18 หมู่ 6 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวา 0-7358-4066    0-7358-4066
200932 สภ.แว้ง      ที่อยู่ : 24 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 0-7365-9005    0-7365-9664
200933 สภ.ศรีสาคร      ที่อยู่ : 154 หมู่ที่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นร 0-7356-1069    0-7356-1069
200934 สภ.สุไหงโกลก      ที่อยู่ : 77 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธ 0-7361-1533    0-7361-1544
200935 สภ.สุไหงปาดี      ที่อยู่ : หมู่ 14 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธ 0-7365-1157    0-7365-1157
200936 กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0 0-7334-8567    0-7334-8855
200937 สภ.กะพ้อ      ที่อยู่ : ม.๒ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 9423 0-7343-993 0-7343-9003
200938 สภ.โคกโพธิ์      ที่อยู่ : 27 ถนนเพชรเกษม ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ 0-7342-1112    0-7343-1025