ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200819 สภ.บ้านมาบอำมฤต      ที่อยู่ : 101 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 8 0-7757-8475    0-7757-8475
200820 สภ.บ้านวิสัยเหนือ      ที่อยู่ : 94/2 หมู่ที่ 7 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง 0-7755-6099    0-7755-6099
200821 สภ.ปะทิว      ที่อยู่ : 130/4 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 0-7759-1209    0-7759-1209
200822 สภ.ปากตะโก      ที่อยู่ : 221/13 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 0-7757-9191    0-7757-9191
200823 สภ.ปากน้ำชุมพร      ที่อยู่ : 5/2 หมู่ที่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร 0-7752-1144    0-7752-1144
200824 สภ.พะโต๊ะ      ที่อยู่ : 80 หมู่ที่ 8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุ 0-7753-9058    0-7753-9073
200825 สภ.ละแม      ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 0-7755-9119    0-7755-9118
200826 สภ.สลุย      ที่อยู่ : 123 หมู่ 5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ. 0-7765-1080    0-7765-1045
200827 สภ.สวี      ที่อยู่ : 326 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 861 0-7753-1007    0-7753-1007
200828 สภ.หลังสวน      ที่อยู่ : 15 ถ.ประชาราษฎร์ ซ.2 ต.ขันเงิน อ.หล 0-7754-1111    0-7754-1408
200829 สภ.การะเกด      ที่อยู่ : 206 ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นคร 0-7536-2489    0-7536-2489
200830 สภ.ชะเมา      ที่อยู่ : 447/1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนค 0-7536-6480    0-7536-6480
200831 สภ.ชะอวด      ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่พิกัด PJ 104805 ต. อ. จ.
200832 สภ.เชียรใหญ่      ที่อยู่ : 68 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรี 0-3536-6019    0-3536-6019
200833 สภ.เชียรใหญ่      ที่อยู่ : 68 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรี 0-3536-6019    0-3536-6019
200834 สภ.ถ้ำพรรณรา      ที่อยู่ : 72 ม.2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นค 0-7530-6019    0-7530-6019
200835 สภ.ท่าศาลา      ที่อยู่ : 160 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศร 0-7552-1009    0-7552-1009
200836 สภ.ทุ่งสง      ที่อยู่ : ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นคร 0-7541-1686    0-7541-1911
200837 สภ.ทุ่งใหญ่      ที่อยู่ : 46 ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี 0-7536-8668    0-7548-9167
200838 สภ.นบพิตำ      ที่อยู่ : 176 ม.1 ต.นบพิตำ อ.กิ่งอำเภอนบพิตำ 0-7530-7201    0-7530-7265
200839 สภ.พรหมคีรี      ที่อยู่ : 2 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรี 0-7539-6014    0-7539-6013
200840 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช      ที่อยู่ : 1027/18 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมืองน 0-7535-6500    0-7534-1030
200841 สภ.สิชล      ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศร 0-7533-5503    0-7553-6474
200842 กก.สส.ภ.จว.พังงา      ที่อยู่ : 193 ถนนบริรักษ์บำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เ 0-7641-2075    0-7641-1328,  
200843 สภ.กะปง      ที่อยู่ : 142 ม.2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา 0 0-7649-9104    0-7649-9377
200844 สภ.เกาะยาว      ที่อยู่ : ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 0 0-7659-7123    0-7659-7123
200845 สภ.คุระบุรี      ที่อยู่ : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 0 0-7679-1276    0-7649-1276
200846 สภ.โคกกลอย      ที่อยู่ : 5 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง 0-7658-1490    0-7658-1920
200847 สภ.ตลาดใหญ่      ที่อยู่ : 2 ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 0 0-7642-5117    0-7642-5117
200848 สภ.ตะกั่วทุ่ง      ที่อยู่ : 111 ม.1 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง 0-7649-6531    0-7649-6531
200849 สภ.ตะกั่วป่า      ที่อยู่ : 50/1 ถนนเสนาราษฎร์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะ 0-7642-4609    0-7642-1113
200850 สภ.ทับปุด      ที่อยู่ : 61 ม.1 ถนนเพชรเกษม ต.ทับปุด อ.ทับปุ 0-7644-2036    0-7644-2036
200851 สภ.ท้ายเหมือง      ที่อยู่ : 150 ม.4 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ 0-7657-1779    0-7657-1799
200852 สภ.ทุ่งคาโงก      ที่อยู่ : 34 ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พ 0-7645-0473    0-7645-0473
200853 สภ.เมืองพังงา      ที่อยู่ : 193 ถนนเพชรเกษม ซอยบ้านทุ่งเจดีย์ ต 0-7641-2073    0-7643-0535
200854 สภ.กมลา      ที่อยู่ : 96/52 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ 0-7638-5310    0-7638-5310
200855 สภ.กะทู้      ที่อยู่ : 68 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 0-7634-2719-20    0-7634-2769
200856 สภ.ฉลอง      ที่อยู่ : 49 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภู 0-7638-1247    0-7638-1930
200857 สภ.เชิงทะเล      ที่อยู่ : 196 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ 0-7632-4086    0-7635-2630
200858 สภ.ถลาง      ที่อยู่ : 75 ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ 0-7631-1123    0-7631-3919