ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200739 สภ.ไพศาลี      ที่อยู่ : 760 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรร 0-5625-9288    0-5625-9288
200740 สภ.เมืองนครสวรรค์      ที่อยู่ : ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองน 0-5688-1513    0-5622-1109
200741 สภ.แม่เปิน      ที่อยู่ : 223 ม.14 ต.แม่เปิน อ.กิ่งอำเภอแม่เป 0-5688-7191    0-5688-7191
200742 สภ.แม่เล่ย์      ที่อยู่ : 101/1 ม.7 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นค 0-5629-5191    0-5629-5101
200743 สภ.แม่วงก์      ที่อยู่ : 244 ม.9 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสว 0-5623-8053    0-5623-8054
200744 สภ.ลาดยาว      ที่อยู่ : 166 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรร 0-5627-1395    0-5627-1007
200745 สภ.หนองกรด      ที่อยู่ : 19 ม.1 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นคร 0-5628-8206    0-5628-8206
200746 สภ.หนองบัว      ที่อยู่ : 245 ม.3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครส 0-5625-1434    0-5625-1434
200747 สภ.หนองปลิง      ที่อยู่ : ม.5 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.น 0-5638-6191    0-5638-6191
200748 กก.สส.ภ.จว.พิจิตร      ที่อยู่ : 166 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจ 0-5661-1294 
200749 สภ.ดงเจริญ      ที่อยู่ : 287 หมู่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.กิ่งอำเภ 0-5665-7016    0-5665-7017
200750 สภ.ดงป่าคำ      ที่อยู่ : 11 หมู่ 1 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ 0-5667-4171    0-5667-4171
200751 สภ.ตะพานหิน      ที่อยู่ : 20 ถนนแดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิ 0-5662-1087  0-5662-
200752 สภ.ทับคล้อ      ที่อยู่ : 999 หมู่ 4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิ 0-5665-4544    0-5664-1399
200753 สภ.บางมูลนาก      ที่อยู่ : 27 ถนนภูมิบาล ต.บางมูลนาก อ.บางมูลน 0-5663-1242    0-5663-1022
200754 สภ.บึงนาราง      ที่อยู่ : 4 ต.ห้วยแก้ว อ.กิ่งอำเภอบึงนาราง จ. 0-5690-2260    0-5690-5560
200755 สภ.โพทะเล      ที่อยู่ : 169 หมู่ 6 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิ 0-5668-1109  0-8668-
200756 สภ.โพธิ์ประทับช้าง      ที่อยู่ : 102 หมู่ 5 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ 0-5668-9034    0-5668-9233
200757 สภ.ย่านยาว      ที่อยู่ : 17 หมู่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ 0-5660-5090    0-5660-5090
200758 สภ.วชิรบารมี      ที่อยู่ : 2 ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิต 0-5690-0117    0-5690-0117
200759 สภ.วังทรายพูน      ที่อยู่ : 255 หมู่ 16 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน 0-5669-5172    0-5669-5173
200760 สภ.วังหว้า      ที่อยู่ : 2 หมู่ 3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจ 0-5666-2517    0-5690-3644
200761 สภ.สากเหล็ก      ที่อยู่ : 111 หมู่ 9 ต.สากเหล็ก อ.กิ่งอำเภอสา 0-5669-9192    0-5669-9192
200762 สภ.สามง่าม      ที่อยู่ : 6 หมู่ 5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิ 0-5669-1242    0-5669-1242
200763 สภ.หนองโสน      ที่อยู่ : 92 หมู่ 17 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิ 0-5690-1075    0-5690-1075
200764 สภ.เมืองพิษณุโลก      ที่อยู่ : ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิ 0-5525-8777    0-5525-8125
200765 สภ.เมืองพิษณุโลก      ที่อยู่ : ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิ 0-5525-8777    0-5525-8125
200766 สภ.วังน้ำคู้      ที่อยู่ : 94 ม.6 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก 0-5538-6080    0-5538-6166
200767 สภ.เขาค้อ      ที่อยู่ : 62/5 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 0 5672 8061  0567280
200768 สภ.ชนแดน      ที่อยู่ : 169 ม.4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 0-5676-1241    0-5676-1303
200769 สภ.ดงขุย      ที่อยู่ : 123 หมู่ 9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชร 0-5676-9276    0-5676-9216
200770 สภ.ท่าพล      ที่อยู่ : 173 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชร 0-5656-4153 
200771 สภ.นาเฉลียง      ที่อยู่ : 104 ม.2 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบู 0-5678-9378 
200772 สภ.น้ำหนาว      ที่อยู่ : 86 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 0 5677 9030 
200773 สภ.บ้านกลาง      ที่อยู่ : 13 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เ 0-5691-0243    0-5691-0243
200774 สภ.บ้านโคก      ที่อยู่ : 198 หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูร 0-5675-2266    0-5675-2266
200775 สภ.บ้านติ้ว      ที่อยู่ : 142 หมู่ 4 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เ 0-5675-9304    0-5675-9304
200776 สภ.บึงสามพัน      ที่อยู่ : 210 หมู่ 9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 0-5673-1111    0-5673-1111
200777 สภ.พุเตย      ที่อยู่ : 200 หมู่ 12 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ 0-5675-3022    0-5675-3022
200778 สภ.เมืองเพชรบูรณ์      ที่อยู่ : อาคารเลขที่ 156 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเม 0-5671-1005 ,  0-5671-1494