ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200699 สภ.สบปราบ      ที่อยู่ : 251 ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 0 0-5429-6251    0-5429-6251
200700 สภ.เสริมงาม      ที่อยู่ : 93 หมู่ 11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล 0-5428-6119    0-5428-6119
200701 สภ.ห้างฉัตร      ที่อยู่ : 135 ม.10 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงต 0-5426-9279    0-5426-9279
200702 สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว      ที่อยู่ : 137 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 521 0-5424-3529    0-5434-3529
200703 สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะ      ที่อยู่ : 333 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 5 0-5483-4128-9 0-548
200704 สภ.ป่าซาง      ที่อยู่ : 482 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล 0-5352-1054    0-5355-7051
200705 สภ.แม่ทา      ที่อยู่ : 43 หมู่ที่ 3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล
200706 สภ.เวียงหนองล่อง      ที่อยู่ : 290 ต.หนองล่อง อ.กิ่งอำเภอเวียงหนอง 053-504975 
200707 สภ.เหมืองจี้      ที่อยู่ : เลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้ อ 0-5300-3489 ต่อ 100 0-5300-3489
200708 สภ.โกสัมพีนคร      ที่อยู่ : 402 ม.3 ต.โกสัมพี อ.กิ่งอำเภอโกสัมพ 0-5571-4797    0-5571-4795
200709 สภ.ขาณุวรลักษบุรี      ที่อยู่ : 39 ม.2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก 0-5577-9200 ต่อ 410 0-5577-9200
200710 สภ.คลองขลุง      ที่อยู่ : 393 ม.10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำ 0-5578-1191    0-5578-1440
200711 สภ.คลองพิไกร      ที่อยู่ : 94 ม.3 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ. 0-5573-4080    0-5573-1080
200712 สภ.คลองลาน      ที่อยู่ : 840 ม.21 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.ก 0-5578-6156    0-5578-6156
200713 สภ.ทรงธรรม      ที่อยู่ : 79 /27 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ 0-5570-1019    0-5570-1019
200714 สภ.ทรายทองวัฒนา      ที่อยู่ : 122 ม.15 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา 0-5586-2146    0-5586-2148
200715 สภ.ไทรงาม      ที่อยู่ : 318 ม.4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพ 0-5579-1118    0-5579-1118
200716 สภ.บึงสามัคคี      ที่อยู่ : 247 ม.5 ต.วังชะโอน อ.กิ่งอำเภอบึงสา 0-5577-2511    0-5577-2511
200717 สภ.ปางมะค่า      ที่อยู่ : 506 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก 0-5578-2295    0-5578-2295
200718 สภ.ปางศิลาทอง      ที่อยู่ : ถ.ดค้งวิไล-เขาน้ำอุ่น ต.โพธิ์ทอง อ. 0-5572-7161    0-5572-7161
200719 สภ.พรานกระต่าย      ที่อยู่ : 4 ม. 4 ถ.ประเวสไพรวัลย์ ต.พรานกระต่ 0-5576-1344  05576-1
200720 สภ.เมืองกำแพงเพชร      ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเ 0-55716868    0-5572-2177
200721 สภ.ลานกระบือ      ที่อยู่ : 125 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก 0-5576-9124    0-5576-9124
200722 กก.สส.ภ.จว.ตาก      ที่อยู่ : 13 ? ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23 0-3951-1450    0-3951-1265
200723 กก.สส.ภ.จว.ตาก      ที่อยู่ : 13 ? ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23 0-3951-1450    0-3951-1265
200724 สภ. แม่สอด      ที่อยู่ : ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110      โทร. 0-55553-11
200725 สภ.อุ้มผาง      ที่อยู่ : ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 0
200726 สภ.เก้าเลี้ยว      ที่อยู่ : 163 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ 0-5629-9379    0-5629-9379
200727 สภ.โกรกพระ      ที่อยู่ : 21 ม.6 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวร 0-5629-1253    0-5629-1254
200728 สภ.จันเสน      ที่อยู่ : 340 ม.1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 0-5633-9199    0-5633-9199
200729 สภ.ชุมตาบง      ที่อยู่ : 119 ม.5 ต.ชุมตาบง อ.กิ่งอำเภอชุมตาบ 0-5629-3063    0-5629-3064
200730 สภ.ชุมแสง      ที่อยู่ : 130 ม.17 ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวร 0-5628-2298    0-5628-2298
200731 สภ.ตะคร้อ      ที่อยู่ : 410 ม.14 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวร 0-5635-7223    0-5635-7223
200732 สภ.ตากฟ้า      ที่อยู่ : 63 ม.1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค 0-5624-1455    0-5624-1444
200733 สภ.ท่าตะโก      ที่อยู่ : 584 ม.7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสว 0-5624-9343    0-5624-9343
200734 สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว      ที่อยู่ : 93 ม.3 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี 0-5620-4111    0-5620-4111
200735 สภ.บรรพตพิสัย      ที่อยู่ : 702 ม.2 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นค 0-5627-9444    0-5627-9275
200736 สภ.บางประมุง      ที่อยู่ : ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 6 0-5620-2124    0-5620-2124
200737 สภ.บางม่วง      ที่อยู่ : 9 ม.11 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ 0-5627-6200    0-5627-6200
200738 สภ.พยุหะคีรี      ที่อยู่ : 113 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0-5627-8305    0-5627-8304