ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200659 กก.สส.ภ.จว.พะเยา      ที่อยู่ : 90 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา 0-5443-1401    0-5448-2254
200660 สภ.เชียงคำ      ที่อยู่ : 1 หมู่ 3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 0-5445-2641 
200661 สภ.เชียงม่วน      ที่อยู่ : 108 หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ. 0-5449-5127    0-5449-5495
200662 สภ.ดอกคำใต้      ที่อยู่ : 23 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 561 0-5449-1444    0-5449-1642
200663 สภ.ปง      ที่อยู่ : 7 หมู่ 3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140 0-5449-7222    0-5449-7179
200664 สภ.ภูกามยาว      ที่อยู่ : 36 หมู่ 10 ต.ดงเจน อ.กิ่งอำเภอภูกาม 0-5442-2576    0-5442-2970
200665 สภ.ภูซาง      ที่อยู่ : 96 หมู่ 6 ต.ป่าสัก อ.กิ่งอำเภอภูซาง 0-5446-5068    0-5446-5069
200666 สภ.เมืองพะเยา      ที่อยู่ : 76 ถนนดอนสนาม ต. อ. จ. 56000 0-5443-1143    0-5443-1143
200667 สภ.แม่ใจ      ที่อยู่ : 16 หมู่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 0 0-5549-9287    0-5549-9287
200668 กก.สส.ภ.จว.แพร่      ที่อยู่ : 249 หมู่ 1 ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ 0-5462-2115    0-5462-2111
200669 สภ.เด่นชัย      ที่อยู่ : 39 หมู่ 1 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร 0-5461-3108    0-5461-3108
200670 สภ.นาพูน      ที่อยู่ : 88 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 0-8955-2915
200671 สภ.บ้านกวาง      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0 0-5464-3547    0-5464-3547
200672 สภ.ไผ่โทน      ที่อยู่ : 101/1 หมู่ 2 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ. 0-5450-1103    0-5450-1103   
200673 สภ.ร้องกวาง      ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพ 0-5459-7507    0-5459-7372
200674 สภ.ลอง      ที่อยู่ : 7 หมู่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 541 0-5458-1715    0-5458-1715
200675 สภ.วังชิ้น      ที่อยู่ : 116 หมู่ 7 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพ 0-5458-9120    0-5458-8124
200676 สภ.วังหงส์      ที่อยู่ : 140 หมู่ 5 ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ. 0-5464-4636    0-5464-4636
200677 สภ.เวียงต้า      ที่อยู่ : 55/5 หมู่ 5 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 0-5465-6585    0-5465-6585
200678 สภ.สรอย      ที่อยู่ : 130 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 0-5465-8095    0-5465-8095
200679 สภ.สอง      ที่อยู่ : 216 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 0-5459-1762    0-5459-3614
200680 สภ.สะเอียบ      ที่อยู่ : 287/1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120 054662127 004662129
200681 สภ.สูงเม่น      ที่อยู่ : 487 หมู่ 3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพ 0-5454-1202    0-5454-2005
200682 สภ.หนองม่วงไข่      ที่อยู่ : 141 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แ 0-5463-5028    0-5463-5029
200683 สภ.ห้วยม้า      ที่อยู่ : 78 หมู่ 13 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ. 0-5464-9716    0-5464-9716
200684 สภ.ห้วยไร่      ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพ 0-5461-9039    0-5461-9039
200685 สภ.แม่ลาน้อย      ที่อยู่ : 227 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่ 0-5368-9097    0-5368-9097
200686 สภ.แม่สะเรียง      ที่อยู่ : สภ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเ 0-5368-1308    0-5368-1308
200687 สภ.เกาะคา      ที่อยู่ : 402 ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร ม.4 ต.ท่าผา อ 0-5428-1501    0-5428-4833
200688 สภ.งาว      ที่อยู่ : 6 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 521 0-5426-1249    0-5426-1567
200689 สภ.แจ้ซ้อน      ที่อยู่ : 381 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52 0-5426-3232    0-5426-3233
200690 สภ.แจ้ห่ม      ที่อยู่ : 55 ม.1 ถ.วิเชตนคร ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม 0-5427-1191    0-5427-1252
200691 สภ.ทุ่งฝาย      ที่อยู่ : 100 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ. 0-5482-5591    0-5482-5592
200692 สภ.บ้านเสด็จ      ที่อยู่ : 700 ม.3 ถ.ลำปาง-งาว ต.บ้านเสด็จ อ.เ 0-5434-2669    0-5434-2669
200693 สภ.บ้านเอื้อม      ที่อยู่ : 346 ม.12 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง 0-5482-3657    0-5482-3657
200694 สภ.เมืองปาน      ที่อยู่ : 296 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำป 0-5427-6122    0-5427-6121
200695 สภ.แม่ทะ      ที่อยู่ : 12 ม.3 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 521 0-5428-9193    0-5428-9191
200696 สภ.แม่เมาะ      ที่อยู่ : 622 ม.8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 0-5426-6153    0-5426-6153
200697 สภ.วังเหนือ      ที่อยู่ : 215 ม.3 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปา 0-5427-9078    0-5427-9078
200698 สภ.เวียงมอก      ที่อยู่ : 148 ม.12 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 0-5424-1514    0-5424-1514