ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200619 สภ.ขุนตาล      ที่อยู่ : 187 ม.14 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงร 053-780015-7
200620 สภ.เทิง      ที่อยู่ : 148 ม.20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 0-5379-5406-7    0-5379-5405
200621 สภ.จอมทอง      ที่อยู่ : 164 ม.4 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหล 0-5334-1193    0-5334-1194
200622 สภ.ช้างเผือก      ที่อยู่ : 199 ถ.แยกกองกำลังผาเมือง ต.ช้างเผือ 0-5321-8444-5    0-5321-8443
200623 สภ.ไชยปราการ      ที่อยู่ : ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 0 0-5345-7011    0-5345-7011
200624 สภ.ดอยสะเก็ด      ที่อยู่ : 178 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงให 0-5349-5490    0-5349-5491
200625 สภ.ดอยหล่อ      ที่อยู่ : 200 หมู่ที่ 25 ต.ดอยหล่อ อ.กิ่งอำเภ 0-5336-9566    0-5336-9566
200626 สภ.บ่อหลวง      ที่อยู่ : 339 ม.4 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0-5321-1666    0-5321-1666
200627 สภ.ฝาง      ที่อยู่ : 551 ม.3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 5 0-5345-1148    0-5345-1148
200628 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์      ที่อยู่ : 193 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม 0-5321-9228    0-5321-9230
200629 สภ.เมืองเชียงใหม่      ที่อยู่ : 169 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเ 0-53814313-4    0-5332-7191
200630 สภ.แม่แจ่ม      ที่อยู่ : 55 ม.4 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชีย 0-5348-5110    0-5348-5110
200631 สภ.แม่ตื่น      ที่อยู่ : 126 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 0-5390-3963    0-5390-3963
200632 สภ.แม่แตง      ที่อยู่ : 124 ม. 2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชีย 0-5347-1318    0-5347-1317
200633 สภ.แม่ปิง      ที่อยู่ : 191 ม.3 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ต.หนอง 0-5314-0222-7    0-5314-0223
200634 สภ.แม่แฝก      ที่อยู่ : 143 ม.14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เ 0-5384-8604    0-5384-8605
200635 สภ.แม่วาง      ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ. 0-5392-8119    0-5392-8030
200636 สภ.แม่อาย      ที่อยู่ : 193 ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงให 0-5345-9032    0-5345-9032
200637 สภ.สันกำแพง      ที่อยู่ : 113 ม. 1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชี 0-5333-1191    0-5333-2452
200638 สภ.สันป่าตอง      ที่อยู่ : 422 ม. 10 ถ.เชียงใหม่ขฮอด ต.ยุหว่า 0-5331-1122-3 0-5331-1123
200639 สภ.สารภี      ที่อยู่ : 46 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.ยางเนิ้ง 0-5332-1090    0-5332-1090
200640 สภ.หางดง      ที่อยู่ : ถ.เชียงใหม่ขฮอด ม. 3 ต.หางดง อ.หางด 0-5344-1801-3 0-5344-1801-3
200641 สภ.ฮอด      ที่อยู่ : 557 ม. 2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 0-5346-1101    0-5346-1101
200642 สภ.เชียงกลาง      ที่อยู่ : 115 ม.11 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ. 0-5479-7106    0-5479-7106
200643 สภ.ท่าวังผา      ที่อยู่ : 112 ม.4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่า 0-5479-9126    0-5479-9126
200644 สภ.ทุ่งช้าง      ที่อยู่ : 3 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 0-5479-5101    0-5479-5101
200645 สภ.นาน้อย      ที่อยู่ : 53 ม.1 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 551 0-5478-9074    0-5478-9074
200646 สภ.นาหมื่น      ที่อยู่ : 66 ม.1 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน 5 0-5478-7074    0-5478-7074
200647 สภ.น้ำมวบ      ที่อยู่ : 147 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน 5 08-1034-9009 
200648 สภ.บ่อเกลือ      ที่อยู่ : 71 ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น 0-5477-8093    0-5477-8166
200649 สภ.บ้านหลวง      ที่อยู่ : 118 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 5 0-5476-1063    0-5476-1063   
200650 สภ.ปัว      ที่อยู่ : 210 ม.5 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 0-5479-1253    0-5479-1253   
200651 สภ.ภูเพียง      ที่อยู่ : 316 ม.3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.กิ่งอำเภอภูเพี 0-5460-1122    0-5460-1019
200652 สภ.เมืองน่าน      ที่อยู่ : 52 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่า 0-5475-1681    0-5471-0033
200653 สภ.แม่จริม      ที่อยู่ : 81 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 5 0-5476-9064    0-5476-9064
200654 สภ.แม่จริม      ที่อยู่ : 81 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 5 0-5476-9064    0-5476-9064
200655 สภ.เรือง      ที่อยู่ : 123 ม.5 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0-5468-2424    0-5468-2424
200656 สภ.เวียงสา      ที่อยู่ : 206 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่ 0-5478-1752    0-5478-1753
200657 สภ.สองแคว      ที่อยู่ : 170 ม.5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 0-5477-7093    0-5477-7093
200658 สภ.สันติสุข      ที่อยู่ : 204 ม.4 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 0-5476-7064    0-5476-7064