ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 694
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,468
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 113

พบข้อมูล: 2510 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200539 สภ.โพธิ์ชัย      ที่อยู่ : หมู่ 2 ถ.จรจำรูญ ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ 0-4356-7080    0-4356-7080
200540 สภ.โพนทราย      ที่อยู่ : 87 หมู่ 9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อ 0-4359-5080    0-4359-5080
200541 สภ.โพนทอง      ที่อยู่ : 229 หมู่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ. 0-4357-1491    0-4357-1491
200542 สภ.เมยวดี      ที่อยู่ : 170 หมู่ 6 บ้านใหม่สถานี ต.เมยวดี อ 0-4357-7066    0-4357-7066
200543 สภ.เมืองร้อยเอ็ด      ที่อยู่ : 123 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมื 0-4351-1777    0-4351-1766
200544 สภ.เมืองสรวง      ที่อยู่ : ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
200545 สภ.ศรีสมเด็จ      ที่อยู่ : 122 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเ 0-4350-8165    0-4350-8165
200546 สภ.สว่าง      ที่อยู่ : 20 หมู่ 11 ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเ 0-4366-0503    0-4366-0503
200547 สภ.สุวรรณภูมิ      ที่อยู่ : 529 หมู่ 20 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ. 0-4358-1635    0-4358-1635
200548 สภ.เสลภูมิ      ที่อยู่ : 15 หมู่ 8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ 0-4355-1491    0-4355-1491
200549 สภ.หนองแวงควง      ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร 0-4354-5789 
200550 สภ.หน่อม      ที่อยู่ : บ้านหน่อม หมู่ 13 ต.หน่อม อ.อาจสามา 0-4366-6246    0-4366-6246
200551 สภ.หัวโทน      ที่อยู่ : 60 ม.10 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อ 0-4357-5488    0-4357-5488
200552 สภ.หัวโทน      ที่อยู่ : 60 ม.10 ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อ 0-4357-5488    0-4357-5488
200553 สภ.อาจสามารถ      ที่อยู่ : 248 ม.7 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร 0-4359-9087    0-4359-9088
200554 สภ.ทุ่งเขาหลวง      ที่อยู่ : 152 ต.ทุ่งเขาหลวง อ.กิ่งอำเภอทุ่งเข 0-4355-7002    0-4355-7002
200555 สภ.โคกงาม      ที่อยู่ : 129 ม.1 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 4 42078067 42078067
200556 สภ.เชียงกลม      ที่อยู่ : 240 หมู่ที่ 2 ถ.ธาตุ-ปากชม ต.เชียงก 0-4207-5037-8
200557 สภ.เชียงคาน      ที่อยู่ : 30 ม.2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงค 042-821-181    042-811-177
200558 สภ.ด่านซ้าย      ที่อยู่ : ถ.แก้วอาสา ม.1 บ.ด่านซ้าย ต.ด่านซ้า 042-891-310    042-891-358
200559 สภ.นาด้วง      ที่อยู่ : 146 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 422 042-887-073    042-887-073
200560 สภ.นาดินดำ      ที่อยู่ : 249 ม.1 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 042-072-449    042-072-449
200561 สภ.นาแห้ว      ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 4 042-897-074    042-897-074
200562 สภ.ปากชม      ที่อยู่ : 416 ม.1 บ.ปากชม ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เ 042-881-035    042-881-035
200563 สภ.ผาขาว      ที่อยู่ : 291 ม.16 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 4 042-818-246    042-818-246
200564 สภ.โพนทอง      ที่อยู่ : 194 หมู่ที่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 042-863-611    0-4286-3611
200565 สภ.ภูกระดึง      ที่อยู่ : 113 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 0-4287-1024 
200566 สภ.ภูเรือ      ที่อยู่ : ถ.เลย-ด่านซ้าย ต. อ. จ. 42160 042-899-090    042-899-090
200567 สภ.ภูหลวง      ที่อยู่ : 62/4 ม.9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 4 042-879-074    042-879-013
200568 สภ.เมืองเลย      ที่อยู่ : 45 ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเ 0-4281-1254 
200569 สภ.วังสะพุง      ที่อยู่ : 180 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 0-4284-1245    0-4284-1022
200570 สภ.หนองหญ้าปล้อง      ที่อยู่ : 104 ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง 0-4207-7631    0-4207-7700
200571 สภ.หนองหิน      ที่อยู่ : 399 5 ต.หนองหิน อ.กิ่งอำเภอหนองหิน 0-4285-2091    0-4285-2092
200572 สภ.เอราวัณ      ที่อยู่ : 683 ถ.เลย-อุดรธานี ม.13 ต.ผาอินทร์แ 042-853-388    042-853-121
200573 สถานีตำรวจภูธรท่าลี่      ที่อยู่ : 152 ม.2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 421 0-4288-9038    0-4288-9038
200574 กก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู      ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน ภ.จว.หนองบัวลำภู ต.ลำ 0-4237-8521    0-4237-8522
200575 สภ.นากลาง      ที่อยู่ : ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 391 0-4235-9030    0-4235-9030
200576 สภ.นาวัง      ที่อยู่ : ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 391 0-4200-4054    0-4200-4054
200577 สภ.โนนเมือง      ที่อยู่ : 24 ม.7 ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบั 0-4294-1095    0-4294-1095
200578 สภ.โนนสัง      ที่อยู่ : ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 391 0-4237-5360    0-4237-5578