ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 694
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,468
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 113

พบข้อมูล: 2510 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200499 สภ.สว่าง      ที่อยู่ : ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 0-4297-3014    0-4297-3068
200500 สภ.สว่างแดนดิน      ที่อยู่ : ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนค 0-4272-1605    0-4272-1416
200501 สภ.หนองสนม      ที่อยู่ : 148 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 0-4275-6720    0-4275-6720
200502 สภ.อากาศอำนวย      ที่อยู่ : ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 0 0-4279-9254    0-4279-9078
200503 สภ.เซกา      ที่อยู่ : 256 ม.15 ต.เซกา อ.เซกา จ.หนองคาย 43 042-489-113    042-489-113
200504 สภ.เซิม      ที่อยู่ : ม.9 บ้านนามน ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หน 0-4201-7080    0-4201-7080
200505 สภ.โซ่พิสัย      ที่อยู่ : 178/1 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย 0 042-485-035    042-485-035
200506 สภ.ดอนหญ้านาง      ที่อยู่ : 62 ม.4 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.หนอ 0-4202-0504    0-4202-0503
200507 สภ.ท่าบ่อ      ที่อยู่ : 3 ม.3 ถ.สันติสุข ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 0-4243-1035    0-4243-1072
200508 สภ.นางิ้ว      ที่อยู่ : ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 0 0-4243-7075 
200509 สภ.บึงกาฬ      ที่อยู่ : 395 ม.1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ. 042-491-191    042-491-254
200510 สภ.บุ่งคล้า      ที่อยู่ : ถ.สายบึงกาฬ-บ้านแพง ต.หนองเดิ่น อ.บ 0-4249-9004    0-4249-9004
200511 สภ.บุ่งคล้า      ที่อยู่ : ถ.สายบึงกาฬ-บ้านแพง ต.หนองเดิ่น อ.บ 0-4249-9004    0-4249-9004
200512 สภ.ปากคาด      ที่อยู่ : ถ.พิทักษ์ประชา ม.5 ต.โนนศิลา อ.ปากค 042-481-115    042-481-115
200513 สภ.โป่งไฮ      ที่อยู่ : 148 ม.18 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.หนองคาย 4 0-4290-1113    0-4290-1113
200514 สภ.เฝ้าไร่      ที่อยู่ : 111 ม.1 บ.ภูเงิน ต.เฝ้าไร่ อ.กิ่งอำ 0-4241-7236    0-4241-7236
200515 สภ.โพธิ์ตาก      ที่อยู่ : 165 ม.4 ต.โพธิ์ตาก อ.กิ่งอำเภอโพธิ์ 0-4248-3006    0-4248-3006
200516 สภ.โพนพิสัย      ที่อยู่ : 824 ม.1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคา 042-471-332    042-471-332
200517 สภ.เมืองหนองคาย      ที่อยู่ : 813 ม.3 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ. 042-412-710    042-411-662
200518 สภ.รัตนวาปี      ที่อยู่ : ถ.สายหนองคาย-บึงกาฬ บ.โนนสวรรค์ ต.ร 0-4241-8237    0-4241-8236
200519 สภ.เวียงคุก      ที่อยู่ : ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ. 0-4240-8445    0-4240-8445
200520 สภ.ศรีเชียงใหม่      ที่อยู่ : 488 ม.1 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ 042-451-035    042-452-092
200521 สภ.ศรีวิไล      ที่อยู่ : 255 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 4 0-4249-7078    0-4249-7078
200522 สภ.สระใคร      ที่อยู่ : 223 หมู่ 3 ต.สระใคร อ.กิ่งอำเภอสระใ 0-4246-3234    0-4246-3234
200523 สภ.สังคม      ที่อยู่ : 111 ม.3 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย 042-441-080    042-441-080
200524 สภ.โสกก่าม      ที่อยู่ : บ.โสกก่าม ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคา 0-4290-1111    0-4243-7099
200525 สภ.หอคำ      ที่อยู่ : ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ. 042-025-001    042-025-001
200526 สภ.เหล่าต่างคำ      ที่อยู่ : บ้านต่างคำ หมู่ 2 ถนน ร.พ.ช.บ้านต่า 0-4242-8171 ,  0-424 0-4243-6836
200527 สภ.เหล่าหลวง      ที่อยู่ : 102 ม.2 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.หนองค 0-4202-2046    0-4202-2046
200528 กก.สส.ภ.จว.ร้อยเอ็ด      ที่อยู่ : ถนนสุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง 0-43511-1108   0-4351-1778
200529 สภ.เกษตรวิสัย      ที่อยู่ : 189 หมู่ 1 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสั 0-453-0110   
200530 สภ.ขวาว      ที่อยู่ : บ้านขวาว หมู่ 15 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ 0-4366-5560   0-4366 0-4366-5646
200531 สภ.จตุรพักตรพิมาน      ที่อยู่ : 86 หมู่ 1 ต.หัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ จ. 0-4356-1177    0-4356-1120
200532 สภ.จังหาร      ที่อยู่ : 36 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 450 0-4350-7124    0-4350-7124
200533 สภ.เชียงขัวญ      ที่อยู่ : เลขที่ 53 ต.พระธาตุ อ.กิ่งอำเภอเชีย 0-4350-9146    0-4350-9146
200534 สภ.ดู่ใหญ่      ที่อยู่ : 94 หมู่ 4 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร 0-4367-1502    0-4367-1502
200535 สภ.ธวัชบุรี      ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ. 0-4356- 9071    0-4356- 9071
200536 สภ.บ้านดู่      ที่อยู่ : 1 หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้ 0-4364-5469    0-4361-1713
200537 สภ.ปทุมรัตต์      ที่อยู่ : - ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 4 0-4358-7535  0-458-7
200538 สภ.พนมไพร      ที่อยู่ : 77 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 451 0-4359-1011-2 0-435