ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 694
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,468
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 113

พบข้อมูล: 2510 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200419 สภ.กุตาไก้      ที่อยู่ : ม.10 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48 0-4257-8318    0-4257-8318
200420 สภ.ท่าอุเทน      ที่อยู่ : 169/30 ม.5 ถ.ศรีเมือง ต.ท่าอุเทน อ. 0-4258-1320    0-4258-1323
200421 สภ.ธาตุพนม      ที่อยู่ : 20 ม.6 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพน 0-4254-0335    0-4254-0335
200422 สภ.นาแก      ที่อยู่ : 192 ม.4 ถ.มัธยมจันทร์ ต.นาแก อ.นาแก 0-4257-1256    0-4257-1256
200423 สภ.นาโดน      ที่อยู่ : 70 ม.7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพ 0-4257-9626 
200424 สภ.นาทม      ที่อยู่ : 123 ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 0-4251-9191    0-4251-9181
200425 สภ.นาหว้า      ที่อยู่ : ม.5 ถ.นาหว้า-สรีสงคราม ต.นาหว้า อ.น 0-4259-7086    0-4259-7081
200426 สภ.บ้านกลาง      ที่อยู่ : 184 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ 0-4205-2145    0-4205-2145
200427 สภ.บ้านแพง      ที่อยู่ : 4 ม.5 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านแพง อ.บ้า 0-4259-1252    0-4259-1253
200428 สภ.ปลาปาก      ที่อยู่ : - ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 0-4258-9045    0-4258-9045
200429 สภ.พระซอง      ที่อยู่ : ม.12 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 0 0-4258-3131    0-4258-3131
200430 สภ.โพนสวรรค์      ที่อยู่ : 309 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพน 0-4259-5097    0-4259-5097
200431 สภ.เมืองนครพนม      ที่อยู่ : 222 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง 0-4251-1266 
200432 สภ.เรณูนคร      ที่อยู่ : 105 ม.9 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 0-4257-9449    0-4257-9449
200433 สภ.วังยาง      ที่อยู่ : 130 ม.1 บ.วังยาง ต.วังยาง อ.กิ่งอำเ 0-4257-7010    0-4257-7010
200434 สภ.ศรีสงคราม      ที่อยู่ : 68 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 0-4259-9177    0-4259-9177
200435 สภ.ศรีสงคราม      ที่อยู่ : 68 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 0-4259-9177    0-4259-9177
200436 สภ.หนองบ่อ      ที่อยู่ : 80 ม.12 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 0 0-4206-1488
200437 สภ.หนองฮี      ที่อยู่ : 222 ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 0-4258-5070    0-4258-5070
200438 สภ.หลักศิลา      ที่อยู่ : ม.16 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพ 0-4254-1457    0-4254-0813
200439 สภ.กันทรวิชัย      ที่อยู่ : ถ.สุขาภิบาล 3 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย 043-789-019    043-789-019
200440 สภ.กำพี้      ที่อยู่ : 78 ม.13 บ.สุขสำราญ ต.กำพี้ อ.บรบือ 043-990-057    043-990-057
200441 สภ.กุดรัง      ที่อยู่ : 105 หมู่ 10 ถ.แจ้งสนิท ต.กุดรัง อ.ก      โทร. 043728250
200442 สภ.กู่ทอง      ที่อยู่ : 79 ม.9 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสาร 043-988-555    043-988-555
200443 สภ.แกดำ      ที่อยู่ : ม.2 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 0 043-787-123    043-787-123
200444 สภ.โกสุมพิสัย      ที่อยู่ : 257 ม.2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มห 043-761-460    043-761-460
200445 สภ.เขวาใหญ่      ที่อยู่ : 96 ม.2 ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มห 043-980-068    043-980-068
200446 สภ.ชื่นชม      ที่อยู่ : ถ.เชียงยืน-คำใหญ่ ต.ชื่นชม อ.กิ่งอำ      โทร.
200447 สภ.เชียงยืน      ที่อยู่ : 376 ม.18 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มห 043-781-078    043-781-077
200448 สภ.ดอนหว่าน      ที่อยู่ : 49 ม.9 ต.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม 043-900-070    043-900-070
200449 สภ.ท่าตูม      ที่อยู่ : - ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสา 043-793-162    043-793-047
200450 สภ.นาข่า      ที่อยู่ : บ.ประชาพิทักษ์ ม.12 ต.นาข่า อ.วาปีป 043-991-471    043-991-471
200451 สภ.นาเชือก      ที่อยู่ : 2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 0 043-779-177    043-779-177
200452 สภ.นาดูน      ที่อยู่ : บ.หนองบัวพัฒนา ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มห 043-797-103    043-797-103
200453 สภ.นาสีนวน      ที่อยู่ : 33 ม.17 ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มห 043-752-520    043-752-144
200454 สภ.บรบือ      ที่อยู่ : 397 ถ.แจ้งสนิท ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มห 043-771-629    043-771-626
200455 สภ.พยัคฆภูมิพิสัย      ที่อยู่ : ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาส 043-791-395    043-791-395
200456 สภ.มะค่า      ที่อยู่ : .,? .1 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสา 043-774-091    043-774-091
200457 สภ.เมืองมหาสารคาม      ที่อยู่ : 470 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสา 043-711-205 
200458 สภ.ยางสีสุราช      ที่อยู่ : 138 ม.2 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ 043-729-303    043-729-303