ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200339 สภ.สนม      ที่อยู่ : ถนนศรีสนม ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32 0-4458-9049 
200340 กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0
200341 ปทุมราชวงศา      ที่อยู่ : 258 หมู่ 3 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ
200342 สภ.ชานุมาน      ที่อยู่ : สภ.ชานุมาน ถนนสุวรรณประศาสตร์ ต.ชาน 0-4546-6005    0-4546-6108
200343 สภ.น้ำปลีก      ที่อยู่ : ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจ
200344 สภ.พนา      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0
200345 สภ.เมืองอำนาจเจริญ      ที่อยู่ : วัดหนองแซง ( วัดอำนาจเจริญ ) ต.บุ่ง 045-452595  045-512007, 
200346 สภ.ลืออำนาจ      ที่อยู่ : สภ.ลืออำนาจ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ      โทร.
200347 สภ.เสนางคนิคม      ที่อยู่ : 191 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ 0-4546-1123    0-4546-1123
200348 สภ.หัวตะพาน      ที่อยู่ : 237 ม.7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำน 045 469078 
200349 กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี      ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบล 0-4524-5345    0-4525-4233
200350 สภ.กุดข้าวปุ้น      ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ 0-4548-4023  0-44840
200351 สภ.เขมราฐ      ที่อยู่ : ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 0 0-4549-1175    0-4549-1176
200352 สภ.เขื่องใน      ที่อยู่ : ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 0-4539-1127 
200353 สภ.โขงเจียม      ที่อยู่ : ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 0-4535-1023 
200354 สภ.โคกจาน      ที่อยู่ : ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน 0-4529-6053 
200355 สภ.ช่องเม็ก      ที่อยู่ : 263 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 0-4548-5015    0-4548-5015
200356 สภ.เดชอุดม      ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบล 0-4524-4327 
200357 สภ.ตระการพืชผล      ที่อยู่ : ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน 0 - 4548 - 1728    0 - 4548 - 1204
200358 สภ.ตาลสุม      ที่อยู่ : ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 0 0-4539-6045 
200359 สภ.นาตาล      ที่อยู่ : หมู่ 16 ต.นาตาล อ.กิ่งอำเภอนาตาล จ. 0-4530-5085 
200360 สภ.นาเยีย      ที่อยู่ : ต.นาเยีย อ.กิ่งอำเภอนาเยีย จ.อุบลรา 0-4530-6000 
200361 สภ.น้ำยืน      ที่อยู่ : ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 0-4537-1107    0-4537-1107
200362 สภ.โนนกุง      ที่อยู่ : ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน 0-4586-2421 
200363 สภ.พิบูลมังสาหาร      ที่อยู่ : ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธา 0-4544-1153    0-4544-1173
200364 สภ.ม่วงเฒ่า      ที่อยู่ : ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 0 0-4521-9072 
200365 สภ.ม่วงสามสิบ      ที่อยู่ : ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราช 0-4548-9126    0-4548-9126
200366 สภ.เมืองอุบลราชธานี      ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบล 0-4525-5112 
200367 สภ.วารินชำราบ      ที่อยู่ : ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราช 0-4532-1215    0-4532-2514
200368 สภ.ศรีเมืองใหม่      ที่อยู่ : ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน 0-4539-9081 
200369 สภ.ห้วยข่า      ที่อยู่ : ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 0 0-4540-5942 
200370 กก.สส.ภ.จว.กาฬสินธ์      ที่อยู่ : กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ถ. 0-4382-1811    0-4381-2528
200371 สภ.กมลาไสย      ที่อยู่ : 119 ม.1 ถ.สัญจรราชกิจ ต.กมลาไสย อ.ก 0-43-89-9136    0-4389-9136
200372 สภ.กุฉินารายณ์      ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ต.บัวขาว อ.กุฉิน 0-4385-1356    0-4385-1356
200373 สภ.เขาวง      ที่อยู่ : 225 ม.16 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสิ 0-4385-9119    0-4385-9119
200374 สภ.คำม่วง      ที่อยู่ : ถนนสมประสงค์ ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ. 0-4387-9078    0-4387-9078
200375 สภ.ฆ้องชัย      ที่อยู่ : 169 ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.กิ่งอำเภอฆ้องช 0-4313-1055    0-4313-1055
200376 สภ.แซงบาดาล      ที่อยู่ : 115 ม.1 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสิ 0-4384-0141    0-4384-0216
200377 สภ.ดอนจาน      ที่อยู่ : 148 ม.3 ต.ดอนจาน อ.กิ่งอำเภอดอนจาน 0-4312-0593    0-4312-0593
200378 สภ.ท่าคันโท      ที่อยู่ : 215 ม.1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสิน 0-4387-7016    0-4387-7016