ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200299 สภ.หนองไทร      ที่อยู่ : ต.หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 44      โทร.
200300 สภ.หนองสองห้อง      ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัม 0-4418-4201    0-4418-4201
200301 สภ.หนองหงส์      ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีร 0-4466-9100    0-4466-9066
200302 กก.สส.ภ.จว.ยโสธร      ที่อยู่ : ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 0      โทร.
200303 กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ      ที่อยู่ : ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีส 0 - 4561 -1555    0 - 4561 -1444
200304 สภ.กันทรลักษ์      ที่อยู่ : ถ.อนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ 0-4566-1423    0-4566-1423
200305 สภ.กันทรารมย์      ที่อยู่ : ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 0      โทร.
200306 สภ.กุดเสลา      ที่อยู่ : ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 0 0-4582-1154    0-4582-1154
200307 สภ.ขุขันธ์      ที่อยู่ : ถนนไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ 0-4567-1009 
200308 สภ.ขุนหาญ      ที่อยู่ : 2 หมู่ 12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 0-4567-9015    0-4567-9015
200309 สภ.จะกง      ที่อยู่ : เลขที่ 66 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเ 0-4582-1165    0-4582-1165
200310 สภ.โนนคูณ      ที่อยู่ : ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 0-4565-9003    0-4565-9003
200311 สภ.บ้านโดนเอาว์      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0      โทร.
200312 สภ.บึงมะลู      ที่อยู่ : ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 0      โทร.
200313 สภ.เบญจลักษ์      ที่อยู่ : ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 3311 0-4560-5155 
200314 สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ      ที่อยู่ : 171 หมู่ที่ 8 ต.โดด อ.กิ่งอำเภอโพธิ 0-4560-4052    0-4560-4552
200315 สภ.โพนเขวา      ที่อยู่ : ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเก      โทร.
200316 สภ.เมืองจันทร์      ที่อยู่ : - ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเ 0-4560-3084    0-4560-3070, 
200317 สภ.เมืองศรีสะเกษ      ที่อยู่ : ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีส      โทร.
200318 สภ.ราษีไศล      ที่อยู่ : 540 หมู่ 2 ถนนรัฐประชา ต.เมืองคง อ. 0-4568-1260    0-4568-1252
200319 สภ.ศรีรัตนะ      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0 0-4566-7018    0-4566-7018
200320 สภ.ศิลาลาด      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0 0-4566-1819    0-4566-1819
200321 สภ.อุทุมพรพิสัย      ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพ 0-4569-1573    0-4569-1016
200322 กก.สส.ภ.จว.สุรินทร์      ที่อยู่ : 516 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุ 0-4451-1386    0-4451-2512
200323 สภ.กระโพ      ที่อยู่ : 321 หมู่ 1 ถนนโยธาธิการ ต.กระโพ อ.ท      โทร.
200324 สภ.กาบเชิง      ที่อยู่ : ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 0 0-4455-9042    0-4455-9042
200325 สภ.เขวาสินรินทร์      ที่อยู่ : ต.เขวาสินรินทร์ อ.กิ่งอำเภอเขวาสินร 0-4458-2309    0-4458-2211
200326 สภ.ชุมพลบุรี      ที่อยู่ : ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 0-4459-6079    0-4459-6493
200327 สภ.ดม      ที่อยู่ : 25 หมู่ 11 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุร 0-4450-4646    0-4450-4646
200328 สภ.ท่าตูม      ที่อยู่ : 551 หมู่ที่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.ส      โทร. 0-4459-111 0-4459-1114
200329 สภ.ทุ่งมน      ที่อยู่ : ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 0 0-4471-2951 
200330 สภ.แนงมุด      ที่อยู่ : ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 0      โทร.
200331 สภ.โนนนารายณ์      ที่อยู่ : ต. อ. จ. 0 0-4471-2826 
200332 สภ.บัวเชด      ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุริน 0-4457-9027    0-4457-9027
200333 สภ.บ้านหนองจอก      ที่อยู่ : 56 หมู่ 5 ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุ
200334 สภ.ปราสาท      ที่อยู่ : ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราส 0-4455-1251 
200335 สภ.พนมดงรัก      ที่อยู่ : ต.ตาเมียง อ.กิ่งอำเภอพนมดงรัก จ.สุร 0-4450-8100 
200336 สภ.เมืองที      ที่อยู่ : เลขที่ 318 หมู่ที่ 7 ต.เมืองที อ.เม 0-4454-9003 
200337 สภ.เมืองสุรินทร์      ที่อยู่ : 576 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองส 0-4451-1007    0-4452-1600
200338 สภ.รัตนบุรี      ที่อยู่ : 160 หมู่ที่ 8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี 0-4459-9228    0-4459-9228