ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200259 สภ.ต.บ้านค่าย      ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต. 0-4489-9441  0-4489-9111 ,  
200260 สภ.เทพสถิต      ที่อยู่ : ถนนสุรนารายณ์ หมู่ 1 ต.วะตะแบก อ.เท 0-4485-7100    0-4485-7100
200261 สภ.เนินสง่า      ที่อยู่ : 189 หมู่ที่ 5 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า      โทร.
200262 สภ.บ้านเขว้า      ที่อยู่ : 728 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว      โทร. 04489-1103
200263 สภ.บ้านแท่น      ที่อยู่ : เลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ 0-4488-7117 
200264 สภ.บ้านเพชร      ที่อยู่ : 128 ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0-4487-8128    0-4487-8128
200265 สภ.บำเหน็จณรงค์      ที่อยู่ : เลขที่ 301 ถนนรุ่งเรืองศรี หมู่ที่ 0-4412-7100    0-4412-7111 ,  
200266 สภ.ภักดีชุมพล      ที่อยู่ : เลขที่ 356 บ้านลาดชุมพล ต.เจาทอง อ. 044-828-222 
200267 สภ.ภูเขียว      ที่อยู่ : 100 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36 044-861563    044-844105,  
200268 สภ.เมืองชัยภูมิ      ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0-4481-1318    0-4481-7111
200269 สภ.ลาดใหญ่      ที่อยู่ : ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 0-4480-1209    0-4480-1209
200270 สภ.วังตะเฆ่      ที่อยู่ : 450/2 หมู่ 18 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวร 0-4481-0044    0-4481-0044
200271 สภ.หนองบัวโคก      ที่อยู่ : 221 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองบัวโค 0-4480-2285    0-4480-2285
200272 สภ.หนองบัวแดง      ที่อยู่ : ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0-4487-2122    0-4487-2122
200273 สภ.หนองบัวระเหว      ที่อยู่ : ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัย 0-4489-7102    0-4489-7358
200274 สภ.หนองสังข์      ที่อยู่ : 212 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูม 0-4413-0213    0-4413-0213
200275 สภ.เฉลิมพระเกียรติ      ที่อยู่ : 161 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น 044-321400    044-321401
200276 สภ.ด่านขุนทด      ที่อยู่ : 2/1 หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด 0-4420-4671    0-4420-4674
200277 สภ.ปากช่อง      ที่อยู่ : ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นคร 0-4431-1234    0-4431-3990
200278 สภ.หนองสาหร่าย      ที่อยู่ : ถนนนิคมลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช 0-4431-6206    0-4431-6206
200279 สภ.กระสัง      ที่อยู่ : 211 หมู่ที่ 9 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บ 044-691-318    044-691-318
200280 สภ.โคกกระชาย      ที่อยู่ : ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31 0-4461-6352 
200281 สภ.ต.หนองไม้งาม      ที่อยู่ : 125 หมู่ 14 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด 0-4460-5232    0-4460-5232
200282 สภ.ถาวร      ที่อยู่ : 110 หมู่ 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ 0-4419-2157    0-4419-2157
200283 สภ.ทะเมนชัย      ที่อยู่ : 153 หมู่ 7 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ 0-4418-7112    0-4418-7115
200284 สภ.นางรอง      ที่อยู่ : 33 ซอยมิตรอารีย์ ถนนสังขกาจประชานุส      โทร. 0-4461-555 0-4463-1577
200285 สภ.นาโพธิ์      ที่อยู่ : 279 หมู่ 1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุ 0-4462-9363    0-4462-9363
200286 สภ.โนนเจริญ      ที่อยู่ : 94 หมู่ที่ 1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกร 0-4460-5230    0-4460-5230
200287 สภ.โนนดินแดง      ที่อยู่ : 123 หมู่ 6 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง 0-4460-6250    0-4460-6249
200288 สภ.โนนสุวรรณ      ที่อยู่ : 85 หมู่ 15 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ 0-4460-7186    0-4460-7186
200289 สภ.ประโคนชัย      ที่อยู่ : 92 หมู่ 3 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ 0-4467-1486    0-4467-0227
200290 สภ.ปะคำ      ที่อยู่ : 54 หมู่ 9 ถ.ศรีวิชา ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ 0-4465-4347    0-4464-6055
200291 สภ.พลับพลาชัย      ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ. 0-4460-8088    0-4460-8032
200292 สภ.พุทไธสง      ที่อยู่ : 23 หมู่ 1 ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง อ 0-4468-9037    0-4465-5430
200293 สภ.เมืองบุรีรัมย์      ที่อยู่ : ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ 0-4461-2240  0-4461-1234,  
200294 สภ.ละหานทราย      ที่อยู่ : 111 หมู่ 8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย 0-4464-9006 
200295 สภ.ลำดวน      ที่อยู่ : 116 หมู่ 11 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรี 044-605132 , 0447841
200296 สภ.ลำปลายมาศ      ที่อยู่ : 555 หมู่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ 0-4462-3021    0-4462-3021
200297 สภ.สตึก      ที่อยู่ : 456 หมู่ 13 ถนนสตึกสำราญ ต.สตึก อ.ส 0-4468-1182    0-4468-1181,  
200298 สภ.หนองกี่      ที่อยู่ : ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีร 0-4464-1200    0-4464-1200