ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200139 สภ.เมืองลพบุรี      ที่อยู่ : ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง      0-3641-4416-8   0-3642-2909
200140 สภ.ลำสนธิ      ที่อยู่ : 99 ถ.สุรนารายณ์ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ       0-3663-3387-9 0-3663-3389
200141 สภ.สระโบสถ์      ที่อยู่ : 13 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15 0-3643-9108,   0-3643-9108
200142 สภ.หนองม่วง      ที่อยู่ : 125 หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ 0-3643-2215    0-3643-2214
200143 กก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ      ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปร 0-2395-3232    0-2389-5537
200144 สภ.บางบ่อ      ที่อยู่ : 203 หมู่ 1 ถนนรัตนราช ต.บางบ่อ อ.บา 0-2338-1199    0-2338-1200
200145 สภ.บางปู      ที่อยู่ : 598 ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรา 0-5334-1193    0-5334-1194
200146 สภ.บางพลีน้อย      ที่อยู่ : 60 2 ต.บางพลีน้อย อ. จ. 0 0-2337-6337 
200147 สภ.บางพลีน้อย      ที่อยู่ : 60 2 ต.บางพลีน้อย อ. จ. 0 0-2337-6337 
200148 สภ.บางเสาธง      ที่อยู่ : 78 หมู่ 7 ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบาง 0-2338-1234    0-2313-4119
200149 สภ.เปร็ง      ที่อยู่ : 19 หมู่ 1 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรป 0-2739-3429    0-2739-3429
200150 สภ.พระประแดง      ที่อยู่ : 69 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระปร 0-2463-4481  0-262-5010
200151 สภ.พระสมุทรเจดีย์      ที่อยู่ : 459 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระส 0-2460-7888    0-2462-7666
200152 สภ.ราชาเทวะ      ที่อยู่ : ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ต.หนองปรือ อ.บาง 0-2134-0555    0-2134-0666
200153 สภ.สาขลา      ที่อยู่ : 99/19 หมู่ 4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุ 0-2452-4040    0-2452-4042
200154 กก.สส.ภ.จว.สระบุรี      ที่อยู่ : 477 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สร 0-3622-1300    0-3622-1300
200155 สภ.แก่งคอย      ที่อยู่ : 118 ถนนพระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย 0-3625-1921    0-3624-8128
200156 สภ.เฉลิมพระเกียรติ      ที่อยู่ : 192 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรต 0-5469-3535    0-5469-3535
200157 สภ.เฉลิมพระเกียรติ      ที่อยู่ : 192 ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรต 0-5469-3535    0-5469-3535
200158 สภ.ดอนพุด      ที่อยู่ : หมู่ 3 ถนนเทศบาล ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด 0-3639-5250    0-3639-5250
200159 สภ.บ้านหมอ      ที่อยู่ : 224 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.ส 0-3620-1061 
200160 สภ.พระพุทธบาท      ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระ 0-3626-7120    0-3626-6315
200161 สภ.มวกเหล็ก      ที่อยู่ : 160 หมู่ 3 ถนนเทศบาล ต.มวกเหล็ก อ.ม 0-3634-1052    0-3634-1052
200162 สภ.วังม่วง      ที่อยู่ : 454 หมู่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระ 0-3635-9288 
200163 สภ.วิหารแดง      ที่อยู่ : 84 หมู่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.ส 0-3637-7755    0-3627-7218
200164 สภ.เสาไห้      ที่อยู่ : 22 หมู่ 5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุ 0-3639-1240    0-36271-398
200165 สภ.หนองแค      ที่อยู่ : 85 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ. 0-3637-1500 
200166 สภ.หนองแซง      ที่อยู่ : 46 หมู่ 3 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระ 0-3639-9229    0-3639-9424
200167 สภ.หนองโดน      ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ. 0-3639-7181    0-3639-7253
200168 สภ.หน้าพระลาน      ที่อยู่ : 121 หมู่ 7 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเ 0-3637-7583    0-3634-7582
200169 สภ.ค่ายบางระจัน      ที่อยู่ : ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ม.9 ต.บาง      โทร. 0-365-7122 0-365-7122
200170 สภ.ท่าช้าง      ที่อยู่ : 25 หมู่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห 0-3659-5122    0-3659-5122
200171 สภ.บางระจัน      ที่อยู่ : 45 /1หมู่ 4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิ 0-3659-1492    0-3659-1492
200172 สภ.พรหมบุรี      ที่อยู่ : หมู่ 4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ. 0-3659-9082    0-3653-8086
200173 สภ.โพทะเล      ที่อยู่ : 64 หมู่ 1 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ 0-3681-6699    0-3681-6699
200174 สภ.เมืองสิงห์บุรี      ที่อยู่ : 367 ถนนวิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง 0-3651-1213    0-3653-0623
200175 สภ.อินทร์บุรี      ที่อยู่ : 37 หมู่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี 0-3658-1982    0-3658-1982
200176 สภ.เกษไชโย      ที่อยู่ : 15 ม.3 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 1414 0-3564-7222    0-3564-7222
200177 สภ.ไชโย      ที่อยู่ : 233/1 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง 0-3569-9202    0-3569-9202
200178 สภ.บางจัก      ที่อยู่ : 70 ม.6 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่า 0-3566-9251    0-3566-9251