ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 578
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 1,398
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 101

พบข้อมูล: 2406 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
200059 สน.บางขุนเทียน      ที่อยู่ : 123 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง 0-2415-0671    0-2415-3004, 
200060 สน.บางขุนเทียน      ที่อยู่ : 123 ถ.เอกชัย ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง 0-2415-0671    0-2415-2826
200061 สน.บางบอน      ที่อยู่ : 1277 ต.บางบอน อ.บางบอน จ. 0 0-2892-3191 
200062 สน.เพชรเกษม      ที่อยู่ : 50 หมู่ 1 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษ 0-2455-1718    0-2455-1791
200063 สน.แสมดำ      ที่อยู่ : 15/27 หมู่ 5 ซอยเอกชัย 109 ถนนพระรา 0-2450-3010    0-2450-3016
200064 สน.หนองแขม      ที่อยู่ : 44 หมู่ที่ 8 ถนนบางบอน 5 ต.หนองแขม 0-2429-3103    0-2429-3189
200065 สน.หนองค้างพลู      ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 4 ซอยเพชรเกษม 110 ถนนเพช 0-2421-5295    0-2421-5297
200066 สน.หลักสอง      ที่อยู่ : 3 ซอยเพชรเกษม 98 ต.บางแคเหนือ อ.บาง 0-2421-7926    0-2421-1086
200067 สภ.นางลือ      ที่อยู่ : - ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 1      โทร.
200068 สภ.เนินขาม      ที่อยู่ : 333 ม.14 ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินข 0-5694-6404  0569464
200069 สภ.มโนรมย์      ที่อยู่ : 66 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 1 0-5649-1271    0-5642-3423
200070 สภ.เมืองชัยนาท      ที่อยู่ : 73/9 ถ.สถิตย์ธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง 0-5642-1354    0-5642-1354
200071 สภ.วัดสิงห์      ที่อยู่ : 26 ถ.ราษฎรพิทักษ์ ต.วัดสิงห์ อ.วัดส 0-5646-1355    0-5643-0186
200072 สภ.สรรคบุรี      ที่อยู่ : 40 ซ.สรรคบุรี 3 ต.แพรกศรีราชา อ.สรร 0-5648-1436    0-5642-4104
200073 สภ.สรรพยา      ที่อยู่ : 285/2 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17 0-5649-9200    0-5649-9200
200074 สภ.ห้วยงู      ที่อยู่ : 185 หมู่ 7 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันค 0-5648-9116    0-5648-9117
200075 สภ.หันคา      ที่อยู่ : ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 0-5645-1190    0-5645-1190
200076 สภ.หางน้ำสาคร      ที่อยู่ : 194 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 0-5694-1333    0-5694-1334
200077 สภ.คลองข่อย      ที่อยู่ : 40 หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด 0-2925-0711    0-2926-0710
200078 สภ.ไทรน้อย      ที่อยู่ : 43/7 ม.5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบ      โทร. 0-2597-141
200079 สภ.บางกรวย      ที่อยู่ : 80 ม.1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุร      โทร. 02-459-455 02-459-4553
200080 สภ.บางบัวทอง      ที่อยู่ : 89 หมู่ 6 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนท 0-2194-1052    0-2194-1057
200081 สภ.บางแม่นาง      ที่อยู่ : 79 ม.4 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร      โทร. 0-2983-661 0-2983-6612
200082 สภ.บางศรีเมือง      ที่อยู่ : 64 ม.6 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ. 02-595-4557    02-595-4557
200083 สภ.บางใหญ่      ที่อยู่ : 9/323 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นน 0-2595-0318    0-2595-0660
200084 สภ.ปลายบาง      ที่อยู่ : 167 ม.1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุ 0-2903-9494    0-2903-9696
200085 สภ.ปากเกร็ด      ที่อยู่ : 13/13 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.น 0-2582-0173    0-2584-0465
200086 สภ.คลองสิบสอง      ที่อยู่ : 98 ม.9 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี      โทร. 025631010
200087 สภ.คลองหลวง      ที่อยู่ : 35 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ      โทร. 0-2524-061 0-2524-0367
200088 สภ.คลองห้า      ที่อยู่ : 38/1 ม.7 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุ 2902-7561  0-2902-27
200089 สภ.คูคต      ที่อยู่ : 52 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธา 0-2531-8999    0-2523-8704
200090 สภ.คูบางหลวง      ที่อยู่ : 21 หมู่ 2 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว 0-2599-1538    0-2599-1952
200091 สภ.ธัญบุรี      ที่อยู่ : 88 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน 0-2577-1973    0-2577-4614
200092 สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์      ที่อยู่ : 31 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ 0-2959-2302    0-2523-9114
200093 สภ.ปากคลองรังสิต      ที่อยู่ : 79 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธาน 0-2501-2298    0-2501-2951
200094 สภ.เมืองปทุมธานี      ที่อยู่ : 14 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธ      โทร. 0-25814-15 0-2581-6789
200095 สภ.ลาดหลุมแก้ว      ที่อยู่ : 6/4 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุ 0-2599-1288    0-2599-1288
200096 สภ.ลำลูกกา      ที่อยู่ : 3 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ. 0-2192-3000    0-2192-3000
200097 สภ.สวนพริกไทย      ที่อยู่ : 2 5 ต. อ. จ. 0      โทร.
200098 สภ.สามโคก      ที่อยู่ : 105 ม.2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธ 0-2593-1321    0-2593-1134