ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  สถานีตำรวจภูธรหน่อม
  สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.สิทธิชัย ยิ้มยวน
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.เมืองตาก
  ชื่อ : พ.ต.อ.เอกณัฎฐ์ เหลืองแดง
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : nate sarapap
  สถานีตำรวจ ตัวอย่างเว็บไซต์ สถานีตำรวจ
  ตำแหน่ง :
  ชื่อ : ร.ต.ท.หญิงชนกานต์ นิติวิทยากุล
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 486
  ชื่อ : ร.ต.ท.จักรพงศ์ ดีทโชค
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : รอง สว.(สอบสวน)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 864
  ชื่อ : ส.ต.อ.ฐาปณัฐ ยิ้มเกตุ
  สภ.เมืองตาก
  ตำแหน่ง : ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองตาก
  ผู้เข้าชม 93

พบข้อมูล: 2384 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ สถานีตำรวจ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
100721 สถานีตำรวจภูธรบางระจัน ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
100722 สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
100723 สถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
100724 สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
100725 สถานีตำรวจภูธรอินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
100726 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
100727 สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
100728 สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
100729 สถานีตำรวจภูธรกงไกรลาศ ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
100730 สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
100731 สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
100732 สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
100733 สถานีตำรวจภูธรศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
100734 สถานีตำรวจภูธรทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
100735 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
100736 สถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
100737 สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
100738 สถานีตำรวจภูธรบางปลาม้า ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
100739 สถานีตำรวจภูธรศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
100740 สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
100741 สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
100742 สถานีตำรวจภูธรสามชุก ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
200001 สน.ชนะสงคราม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 74 ถนนจักรพงษ์ ต.ตลาดย 0-2282-2323   0-2282-3166
200002 สน.ดินแดง สถานีตำรวจดินแดง 9 ถนนไมตรีจิต ต.ดินแดง 02-246-7706    02-246-7706
200003 สน.ดุสิต      ที่อยู่ : 75 ถ.พระราม 5 ต.ดุสิต อ.ดุสิต 0-2241-5043    0-2241-2361
200004 สน.นางเลิ้ง      ที่อยู่ : อาคารตึก 3 ชั้น เลขที่2 ถนนกะออม ต. 0-2281-3002    0-2282-3294
200005 สน.พญาไท      ที่อยู่ : 320 ถ.ศรีอยุยา ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทว 0-2354-6957    0-2354-6963
200006 สน.มักกะสัน      ที่อยู่ : 3 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต. 0-2318-1821    0-2319-3000
200007 สน.สามเสน      ที่อยู่ : 544 ถ.สามเสน ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุง 0-2241-1664    0-2243-6072
200008 สน.ห้วยขวาง      ที่อยู่ : 2000 ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ดินแดง อ.ดิ 0-2276-0449    0-2692-6690
200009 สน.บางซื่อ      ที่อยู่ : 442 ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ 0-2278-2130    0-2279-3764
200010 กองกำกับการสืบสวน (กก.สส.น.3)      ที่อยู่ : 57 หมู่ที่ 1 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ. 0-2518-2612    0-2518-2612
200011 สน.จรเข้น้อย      ที่อยู่ : เลขที่ 140 ถนนหลวงแพ่ง ต.ทับยาว อ.ล 0-2326-9056    0-2326-8120
200012 สน.ฉลองกรุง      ที่อยู่ : เลขที่ 777 ถ.เลียบคลองลำก่อไผ่ ต.ลำ 0-2326-1743    0-2326-1742
200013 สน.นิมิตรใหม่      ที่อยู่ : 99 ซ.ไมตรีจิต 2 ถ.ไมตรีจิต ต.สามวาต 0-2569-1930    0-2569-1931
200014 สน.ประชาสำราญ      ที่อยู่ : 77 ม.9 ถ.ประชาสำราญ ต.คลองสิบสอง อ. 0-2557-4343    0-2557-4342
200015 สน.มีนบุรี      ที่อยู่ : เลขที่ 57 หมู่ 1 ถนนสีหบุรานุกิจ ต. 02-540-7311    02-540-7215
200016 สน.ร่มเกล้า      ที่อยู่ : 9 ม.4 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.ลาดกระบัง 0-2557-1100  02-2557
200017 สน.ลาดกระบัง      ที่อยู่ : เลขที่ 1190 ถนนลาดกระบัง ต.ลาดกระบั 0-2326-8389    0-2326-8107
200018 สน.ลำผักชี      ที่อยู่ : 68 ม.9 ถ.วิฑูรย์ชาติ ต.ลำผักชี อ.หน 0-2186-0123    0-2988-0926