ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ภูธรแปลงยาว
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่
  สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
  สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 5 นาที
  โทร. 08-1770-2260 09-0971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : พ.ต.อ.ประภาส เหมือนปิ๋ว
  สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.แปลงยาว
  ชื่อ : พ.ต.อ.ธีรศักดิ์ ธรรมสถิต
  สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
  ตำแหน่ง : ผกก.สภ.ตะกั่วทุ่ง
  ชื่อ : พ.ต.ท.ฐเสฎฐ์ ธานัททิพพ์
  สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
  ตำแหน่ง : รอง ผกก.สส.
  ชื่อ : พ.ต.ท.กฤศ พิเศษกุล
  สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
  ตำแหน่ง : รอง ผกก.ป.สภ.เสนางคนิคม

**ลิงก์ผู้สนับสนุน**

 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 52
กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 52
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 3 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 52
กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 52
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 51
กิจกรรมรับน้อง เขาน้อย 51
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 20 รูป / ดู 8 ครั้ง)
 • จเรตำรวจตรวจงาน สภ.แปลงยาว
จเรตำรวจตรวจงาน สภ.แปลงยาว
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 17 รูป / ดู 18 ครั้ง)
 • โครงการโรงพักเคลื่อนที่เพื่อประชาชนออกบริการประชาชน
โครงการโรงพักเคลื่อนที่เพื่อประชาชนออกบริการประชาชน
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
(จำนวน 3 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • ประกวดแบบฝึกฯ
ประกวดแบบฝึกฯ
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 1 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • ประกวดยุทธวิธีฯ
ประกวดยุทธวิธีฯ
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 1 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • ทำความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนไปลงมติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในวันที่ 7 ส.ค.59
ทำความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนไปลงมติร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในวันที่ 7 ส.ค.59
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
(จำนวน 5 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • กองการสอบ
กองการสอบ
สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว
(จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง)
 • คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง
(จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • พรบ.จราจรใหม่ล่าสุด
พรบ.จราจรใหม่ล่าสุด
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย จาก สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใย จาก สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
(จำนวน 0 รูป / ดู 26 ครั้ง)
 • ประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถานีตำรวจ nate
(จำนวน 0 รูป / ดู 48 ครั้ง)
 • ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลและการบริการสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลและการบริการสำหรับประชาชน
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม
(จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
 • สายตรวจ สภ.เมืองตาก ออกประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ งดจำหน่ายสุรา ในวันมาฆบูชา 22 ก.พ.59
สายตรวจ สภ.เมืองตาก ออกประชาสัมพันธ์ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ งดจำหน่ายสุรา ในวันมาฆบูชา 22 ก.พ.59
สภ.เมืองตาก
(จำนวน 0 รูป / ดู 79 ครั้ง)
 • แนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจเพื่อปรับทัศนคติที่ดีในการให้บริการต่อประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร
แนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจเพื่อปรับทัศนคติที่ดีในการให้บริการต่อประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร
สภ.เมืองตาก
(จำนวน 0 รูป / ดู 176 ครั้ง)

 • ภูธรแปลงยาว

 • 2016-07-12 08:46:07

 • สถานีตำรวจภูธรแปลงยาว

 • 2016-07-12 00:12:01

 • สถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง

 • 2016-06-30 10:16:10

 • สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน

 • 2016-06-10 03:09:49

 • สถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม

 • 2016-06-01 13:39:02

 • สถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่

 • 2016-02-14 10:21:34

 • สถานีตำรวจภูธรเมืองตาก

 • 2016-02-01 12:22:34

 • สถานีตำรวจภูธรหน่อม

 • 2016-02-01 03:16:10

 • สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง

 • 2014-12-03 03:00:22

 • สถานีตำรวจภูธรดงขุย

 • 2014-07-16 08:42:46

 • demo

 • 2014-07-16 07:43:04
 •